การค้นหาสมาชิก member ของ Group ใน Active Directory

0
7,471 views

ผู้ดูแลระบบ Active Directory จะเจอปัญหานี้บ่อยครับ ว่าในแต่ละ Groups ที่เราสร้างขึ้นมา มีสามาชิก Members เป็นใครบ้าง

ยังถูกต้องอยู่เป็นปัจจุบันหรือเปล่า

จึงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้หลากหลายวิธีการสร้าง Report ออกมาครับ

 

การ Export Group member ของ Active Directory มาเป็นรายงาน ที่ผมใช้เป็นประจำมีดังนี้

1. ใช้เครื่องมือ Dumpsec.exe

Dompsec.exe เป็นเครื่องมือ Free Download ครับ สามารถเปิดใช้งานได้เลย ง่ายและสะดวกในการ Export Data ต่าง ๆ ในระบบ

การค้นหาสมาชิก member ของ Group ใน Active Directory

วิธีใช้ก็เปิดขึ้นมาแล้วเลือก Dump user as column

การค้นหาสมาชิก member ของ Group ใน Active Directory

จากนั้นเลือก Focus ในข้อมูลที่ต้องการ Export ออกมาได้เลยครับ Save เป็นไฟล์ .csv แล้วเอาไปใช้งานต่อได้หลากหลายครับ

การค้นหาสมาชิก member ของ Group ใน Active Directory

2. ใช้ DSQUERY

ส่วนใหญ่ผมจะใช้ในกรณีที่สนใจ Group นั้นเป็นพิเศษ แล้วทำเป็น Batch Run ไว้ครับ

เช่น ผมต้องการตรวจสอบเป็นประจำว่า Group = G-Finance มีสมาชิกเป็นใครบ้าง ก็ใช้คำสั่งดังนี้ครับ

dsquery group –name G-Finance | dsget group –members

การค้นหาสมาชิก member ของ Group ใน Active Directory

จากนั้นก็ทำเป็น Batch ไป RUN ให้ output ออกมาเป็น Text Files ก็ได้ครับ

 

3. ใช้ Dos กาก ๆ

คำสั่ง net group “ชื่อ Group”

ตัวอย่าง net group G-engineer ก็จะ List member ออกมาครับ

การค้นหาสมาชิก member ของ Group ใน Active Directory

 

4. ใช้ PowerShell

คำสั่งนี้เอาออกมาเฉพาะ User / Group นะครับ

get-aduser –filter * –Properties * | FT name, memberof

การค้นหาสมาชิก member ของ Group ใน Active Directory

5.ใช้คำสั่ง csvde

รูปแบบคำสั่ง CSVDE -f adusers.csv -r objectClass=user

หลังจากได้ไฟล์ .csv มาแล้วเปิดด้วย Excel แล้ว สนใจเฉพาะ Filed “memberof”

การค้นหาสมาชิกของ Group ใน Active Directory

Comments

comments

Powered by Facebook Comments