การลบ User ใน Active Directory จำนวนมากด้วย dsrm

0
5,847 views
ค้นหา User ที่ไม่ค่อยได้ Active แล้วทำการลบด้วยคำสั่ง

dsquery user -inactive 10 -limit 0

หมายเหตุ เลข 10 หมายถึง 10 อาทิตย์นะครับ

dsrm.exe :  มีไว้สำหรับ ทำการ Removes objects

ตัวอย่างคำสั่ง ลองค้นหา Object ก่อน คำสั่งเพื่อค้นหา User ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย itsupport

Dsquery user -name "*itsupport*"

การลบ User ใน Active Directory จำนวนมากด้วย dsrm

ทำการลบ Object โดยไม่ต้องระบุประเภท (ไม่เหมือนการ Query)

dsrm "CN=itsupport01,OU=IT,DC=demo,DC=local"

การลบ User ใน Active Directory จำนวนมากด้วย dsrm

หากต้องการโหด โดยไม่ต้องกด Y ให้ใช้คำสั่ง –noprompt ครับ ลบเกลี้ยง  T T 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments