การออกแบบและใช้งาน Read Only Domain Controller (RODC)

0
391
การออกแบบและใช้งาน Read Only Domain Controller (RODC)

การออกแบบและใช้งาน Read Only Domain Controller (RODC)

สำหรับการออกแบบ Branch Office Read Only Domain Controller มีข้อดีคือ

 

การออกแบบและใช้งาน Read Only Domain Controller (RODC)

1. ช่วยให้การ Authentication เร็วขึ้น

2. RODC ไม่เก็บ Password ใน AD Database แต่ทำ Caching

3. การ Replication เป็นแบบ One Way

4. สามารถออกแบบได้ว่าใครจะต้อง Login โดยผ่าน RODC

5. RODC ใช้ในสถานการณ์ที่ มี User สาขาน้อย (15 – 30 User ในสาขานั้น)

6. RODC ใช้ในสถานการณ์ที่ พื้นที่วาง Server ในสาขาไม่ค่อยปลอดภัย

7. มี Network ระหว่าง Main Link กับ Branch Offices ในระดับที่ช้า

8. ใน Branch Office ถ้าจะใช้ RODC ต้องไม่มี Exchange Server อยู่ใน Site นั้นด้วย (เพราะมันต้องการเขียนข้อมูลบน Writeable Domain Controller)

9. การใช้งาน หาก Upgrade จาก WS2003 เริ่มต้นต้อง adprep / rodcprep ก่อนการติดตั้ง RODC

10. RODC ไม่สามารถเป็น Operations Masters ได้

image

 

 

 

การออกแบบและใช้งาน Read Only Domain Controller (RODC)