การใช้งาน PowerShell กับ Active Directory

0
204

PowerShell เป็นเครื่องมือที่มีมาพร้อมกับ Windows 2008 R2 เรียบร้อยแล้ว โดยที่มีความแตกต่างในการเลือกใช้ (จากการเปิดใช้ดังนี้)

เรียกใช้ผิดที่ คำสั่งที่เกี่ยวกับ Active Directory Module อาจไม่ทำงานนะครับ (ต้องสั่งเพิ่มเติม)

1. เปิดใช้ PowerShell ทั่วไป (ตามรูปด้านล่าง)

การใช้งาน PowerShell กับ Active Directory

2. เปิดใช้ PowerShell โดยมี Module Active Directory มาพร้อมกับ PowerShell (ตามรูปด้านล่าง)

การใช้งาน PowerShell กับ Active Directory

สังเกตุดูดี ๆ ก่อนนะครับ ในการใช้ PowerShell จัดการว่าเปิดมาจาก Mode ไหน (มันแตกต่างกันนะครับ)

การใช้งาน PowerShell กับ Active Directory

หากเปิด PowerShell ธรรมดาขึ้นมา เราต้อง Import Module ที่เกี่ยวกับ Active Directory เข้าไปก่อนด้วยคำสั่งนี้ครับ

คำสั่ง = Import-module ActiveDirectory

การใช้งาน PowerShell กับ Active Directory

ในรูปด้านล่างนี้ผมได้เปิด PowerShell จาก Administrative Tools นะครับ

การใช้งาน PowerShell กับ Active Directory