ความเข้าใจเรื่อง DNS Caching

0
9,180 views
ความเข้าใจเรื่อง DNS Caching

ความเข้าใจเรื่อง DNS Caching

DNS Caching ช่วยลดภาระในการ Query และทำให้การ Query เร็วขึ้น การ Caching Record มีทั้งฝั่ง Client และ Server ซึ่งสามารถ Clear ได้โดยใช้คำสั่ง Ipcofig /FulshDNS หรือ DNSCmd.exe /Clearcache

การดู Cache ที่เก็บไว้ใน Server สามารถใช้คำสั่ง Ipconfig /DisplayDNS

ความเข้าใจเรื่อง DNS Caching

รูปภาพแสดงการ Clear Cache ด้วย GUI

 

TIP: เนื้อหาที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ DNS / WINS

· ถ้า DNS อยู่บน Domain Controller ควร Remove Root Hint ออกจาก DNS Console ให้หมดเพื่อป้องกันการ Iterative Query ออกไปข้างนอก

· ปิดการ Allow Transfer DNS หรือเลือกปิด TCP Port 53 ที่ Firewall เพื่อป้องกันการถูก Zone Transfer

· DHCP / DNS Cache Proxy = DNSUpdateProxy Groups

· TTL = Time to Live ระยะเวลาที่จะเก็บ Cache ของ Record ไว้ (Default = 1 Hr)

· Aging and Scavenging? กระบวนการลบ Record ออกจาก DNS Database โดยที่ Aging จะนับอายุของ Record แล้ว Scavenging ทำการลบ ตัวอย่างเช่น

1. Client เริ่ม Register Record เข้าไปที่ DNS Database

2. ถ้าครบ 7 วันแล้วไม่มีการ Update หรือเปลี่ยนแปลง กระบวนการ Aging จะเพิ่มระยะให้อีก 7 วัน

3. พอครบ 7+7+1 วัน กระบวนการทำงานจะทำการลบ Record นั้นทิ้งไป

Comments

comments

Powered by Facebook Comments