ทดลองใช้แผ่น Windows PE และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ImageX.exe, Diskpart.exe

0
4,821 views

สถานการณ์สมมุตินี้คือ ให้ลองใช้แผ่น Windows PE ที่สร้างจาก LAB ที่ผ่านมาโดย สมมุติอีกรอบว่าเรามีเครื่อง Windows ที่ต้องการใช้ Clone ไปเป็นเครื่องอื่น (ในที่นี้ใช้ Windows XP เพราะขนาดของ Disk น้อยดี จะได้ทำ LAB เสร็จไว ๆ สถานการณ์คือที่เครื่อง Windows XP ให้เรา Boot จากแผ่น Windows PE เพื่อทำการ Clone Image จาก Drive C: ไปเก็บไว้ที่ Drive D: (ให้เพิ่ม Drive D: ขึ้นมาเพื่อเก็บ Image ด้วยนะครับ) ทั้งนี้การเพิ่ม Drive D: ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญของเรา LAB นี้จะพาไปรู้จักคำสั่งที่มากับแผ่น Windows PE ด้วยก็คือคำสั่ง Diskpart (มีประโยชน์และออกสอบบ่อยมากครับ) Command ที่ควรใช้เป็นคือ ImageX.exe กับ

ใช้งานแผ่น Windows PE บนเครื่อง XPSP2

Diskpart.exe

คำสั่ง Diskpart สำหรับสร้าง Partitions เบื้องต้น

Diskpart.exe

List disk

Select disk xx

Create partition primary

Assign

List volume

Select volume xx

Format fs=ntfs quick

Active

ทดลองใช้แผ่น Windows PE และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ImageX.exe, Diskpart.exe

Comments

comments

Powered by Facebook Comments