บทความ Remote Desktop Services เรื่อง RemoteAPP ตอนที่ 3 การ Publish App สำหรับ RemoteApp

0
9,030 views

บทความ Remote Desktop Services เรื่อง RemoteAPP ตอนที่ 3

การ Publish App สำหรับ RemoteApp

                 เมื่อบทความที่แล้ว ดิฉันได้นำเสนอ “Overview Role Service ของ Server ที่ใช้ใน RemoteApp และ การติดตั้งใช้งานเบื้องต้น” ไปแล้ว ซึ่งได้กล่าวถึงเฉพาะ เรื่อง Install Role ที่จำเป็นใน Farm เท่านั้น และในบทความตอนนี้ ดิฉันก็จะขอพาทุกท่านไปเริ่ม Publish App เพื่อใช้งาน RemoteApp ได้เลยค่ะ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถ Publish App จาก Server เพื่อใช้งาน RemoteApp ได้

เนื่องจาก บทความนี้ นำเสนอในส่วน Publish App ดังนั้น ถ้าใครต้องการทราบวิธีการติดตั้ง ให้ย้อนไปดูที่บทความตอนที่ 2 ได้ค่ะ โดย Role ที่จำเป็นในการติดตั้ง RemoteApp คือ RDCB RDWA RDSH

เริ่มเลยนะคะ

ดิฉันจะสมมุติว่า ดิฉันต้องการ Publish App 2 อย่าง คือ IE11 กับ Calculator นะคะ และถ้าท่านต้องการ Application อย่างอื่น เช่น MS Office ก็สามารถทำได้ แต่ต้องติดตั้ง MS Office ลงบน RDSH ด้วยค่ะ

1. Create Collection RemoteApp เพื่อ เป็นการกำหนดว่า กลุ่มนี้จะใช้ Publish App จาก RDSH ตัวไหนบ้าง

1.1.  เปิดหน้า Overview Remote Desktop Service แล้ว เลือก Collection

3-1

1.2.  เลือก “Create Session Collection”

3-2

1.3.  ตั้งชื่อ Collection name โดยของดิฉันจะตั้งชื่อว่า “Test_RemoteApp”

3-3

1.4.  เลือกเครื่อง Session Host(RDSH) ที่จะให้อยู่ใน Collection

3-4

1.5.  เลือก User ที่ต้องการอนุญาตให้ใช้ RemoteApp Collection นี้ได้ โดยDefault คือ User บน Domain ทุกคน

3-5

1.6.  ไม่เลือก Enable user profile disks ( ถ้าเลือก จะไปเก็บ User Profile บน Shared Folder แทนที่จะสร้าง User Profile ที่ RDSH ซึ่งเหมาะในกรณีมี RDSH หลายเครื่อง )

3-6

1.7.  เลือก “Create” เพื่อยืนยันการสร้าง Collection

3-7

3-8

1.8.  ก็จะปรากฏ Test_RemoteApp ขึ้นมา

3-9

 

 

2. Publish App ที่ต้องการ (ดิฉันสมสุติ ว่าดิฉันต้องการ 2 App คือ IE11 กับ Calculator)

2.1. เลือก “Publish RemoteApp programs”

3-10

2.2.  เลือก Application ที่ต้องการ Publish และเนื่องจาก IE ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ให้เลือก จึงทำการ Add เพิ่ม

3-11

3-12

3-15

2.3.  เลือก “Publish” เพื่อยืนยัน

3-16

3-17

2.4.  ก็จะสามารถ เห็น App แสดงในหน้า Publish เป็นอันเสร็จสิ้นการ Publish App ค่ะ

3-18

เนื่องจากบทความตอนนี้ ค่อนข้างยาวแล้ว ดิฉันขออนุญาต นำเสนอ วิธี การใช้งาน RemoteApp ผ่าน Web Browser และใส่ Certificate เพื่อให้ Trust Site WebRDS (RDWA)

 

ดิฉันหวังอย่างยิ่งค่ะ ว่าบทความเรื่องนี้ จะทำให้ท่านได้รับความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับ RemoteAPP มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณค่ะ

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments