ประโยชน์ของ Group Policy

0
3,340 views
Group Policy คืออะไร?

Group Policy Object หรือ GPO คือคุณลักษณะ (feature) ที่แถมมาฟรีกับระบบปฏิบัติการของ Microsoft โดยมีจุดเด่นคือช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการปรับแต่ง ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ (User)

ช่วยให้กำหนดค่าพื้นฐานต่าง ๆ เช่นค่าความปลอดภัย ค่ารีจิสทรี ค่า Services หรือสั่งเปิด-ปิดการทำงานในส่วนที่เราต้องการได้จากศูนย์กลาง (Centralized Management)

image

ประโยชน์ของ Group Policy

ตัวอย่างข้อดีของการใช้งาน Group Policy Object (ต่อไปนี้ผู้เขียนจะใช้ชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า GPO) เช่น นายหม่ำเป็นผู้ดูแลระบบในบริษัทที่มีคอมพิวเตอร์ใช้งานอยู่ 1500 เครื่อง ทั้งนี้นายหม่ำต้องการให้พนักงานทุกคนไม่สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ Game ได้ นายหม่ำจึงเดินไปที่ Server แล้วเปิด Group Policy Management Console (เครื่องมือในการใช้บริหารจัดการ GPO เรียกสั้น ๆ ว่า GPMC) แล้วทำการสั่งคำสั่งบางอย่างลงไปที่ GPO เพียงเท่านี้ พนักงานที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ 1500 เครื่องจะไม่สามารถเปิดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ Game ได้

จากตัวอย่างด้านบนตามสถานการณ์สมมุติของนายหม่ำ จะเห็นได้ว่า GPO มีข้อดีที่คือสามารถช่วยให้นายหม่ำทำงานครั้งเดียว แล้วมีผลต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่นายหม่ำต้องการบังคับใช้ GPO จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ Support User ช่วยควบคุมการใช้งาน Desktop Environment คือ อนุญาตให้ใช้งาน หรือไม่อนุญาตให้ใช้งาน ลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบเป็นอย่างดีเลยครับ

image

Comments

comments

Powered by Facebook Comments