ปรับแต่งเครื่องมือ Active Directory Users and Computers ให้แสดงผลเพิ่ม

0
7,413 views

รู้จักเครื่องมือ Active Directory Users & Computers (ADUC) เบื้องต้น

ปรับแต่งเครื่องมือ Active Directory Users and Computers ให้แสดงผลเพิ่ม

เครื่องมือ Active Directory Users and Computers ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า ADUC เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องใช้งานบ่อยที่สุดในการจัดการ Object ของ Active Directory และสามารถปรับแต่งให้แสดงผลข้อมูลอื่น ๆ ได้มากกว่า Default ดังนี้ บ่อยครั้งที่เวลาใช้งานเครื่องมือ ADUC ต้องการแสดงข้อมูลอื่น ๆ เช่น แผนก เบอร์โทร ฝ่ายงาน ไซต์งาน เป็นประจำถาวร

ก็สามารปรับแต่งได้จากจุดนี้เลยครับ

1. ที่ Menu View สามารเลือก Customize View ได้

ปรับแต่งเครื่องมือ Active Directory Users and Computers ให้แสดงผลเพิ่ม

2. ในส่วนของการแสดงผล เราสามารถเลือก Add / Remove Columns ได้ด้วย View > Add / Remove Columns

ปรับแต่งเครื่องมือ Active Directory Users and Computers ให้แสดงผลเพิ่ม

ปรับแต่งเครื่องมือ Active Directory Users and Computers ให้แสดงผลเพิ่ม

เครื่องมือ Active Director Users and Computers เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการสร้าง Object ใน Active Directory ต่าง ๆ เหล่านี้ในรูป (แต่ไม่เหมาะกับในกรณีที่ต้องการสร้าง Object พร้อม ๆ กันจำนวนมาก)

ปรับแต่งเครื่องมือ Active Directory Users and Computers ให้แสดงผลเพิ่ม

ตัวอย่างการสร้าง Object ตามรูปด้านบนคือ Wizard ในการสร้าง User โดยใช้เครื่องมือ GUI Base Active Directory Users and Computers ครับ 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments