ปัญหา Network ใช้ไม่ได้เนื่องจากโปรแกรม Kaspersky Antivirus

0
14,850 views
@mvpskill.com
@mvpskill.com

ปัญหา LAN ใช้ไม่ได้ถ้าอัพเดท Kaspersky Antivirus หากใครใช้ Windows 7 หรือ Windows 8 และติดตั้งโปรแกรม Kaspersky Antivirus

อาการเสียของ Network Card ใช้ไม่ได้ดังต่อไปนี้

  • จะเจอปัญหา LAN Card ใช้ไม่ได้
  • ปรับ ตั้งค่า IP Address ไม่ได้
  • ไม่รับ IP Address จาก DHCP Server

ปัญหานี้ตรวจพบโดย Pokpong Rungsimuntuchart เมื่อวานนี้ครับ

จะเจอปัญหา LAN Card ใช้ไม่ได้, ปรับ ตั้งค่า IP Address ไม่ได้, Kaspersky Antivirus ทำให้ LAN Error

False detection on file tcpip.sys at October 25, 2013

Relate product : Kaspersky antivirus 6.x

Effect OS : Windows 7 SP1 32Bit

ตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ครับ แค่จะกด Properties ของ TCP/IP ยังไม่ได้เลยครับ(เป็นแถบสีเทา)

จะเจอปัญหา LAN Card ใช้ไม่ได้, ปรับ ตั้งค่า IP Address ไม่ได้, Kaspersky Antivirus ทำให้ LAN Error

แหล่งอ้างอิง

Ref : http://support.kaspersky.com/tcpip

Symptom :

1. no internet access

2. limited access on network

3. no ip address was assigned to computer

4. Ip address cannot config manually

จะเจอปัญหา LAN Card ใช้ไม่ได้, ปรับ ตั้งค่า IP Address ไม่ได้, Kaspersky Antivirus ทำให้ LAN Error

สาเหตุของปัญหา

เนื่องจากโปรแกรม Kaspersky Antivirus อัพเดท วันที่ 25 ตุลาคม ทำงานผิดพลาด ตรวจพบว่า tcpip.sys เป็นไวรัส Trojan

Cause : Kaspersky Antivirus ‘s virus definition update release on 25 Oct 2556 detect tcpip.sys as a Trojan : HEUR:Trojan.Win32.Generic , tcpip.sys is system file relate to network function on OS.

จะเจอปัญหา LAN Card ใช้ไม่ได้, ปรับ ตั้งค่า IP Address ไม่ได้, Kaspersky Antivirus ทำให้ LAN Error

วิธีการแก้ไข

ต้องโหลดโปรแกรมแก้ไขจาก Kaspersky Antivirus พร้อมกับตั้งค่า Windows ให้คืนค่าเดิมบางส่วนครับ

Recovery Step ตามที่ Pokpong Rungsimuntuchart  ทำไว้ให้ครับ

1. Open Kaspersky antivirus and pause protect with resume protection manually option

2. Restore tcpip.sys from quarantine (c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys)

3. Add this record to exclusion scan

– c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

4. Download Kaspersky_tcpip_fix and copy to usb

Download from http://media.kaspersky.com/utilities/CorporateUtilities/TCPIPFix.zip

5. Run Kaspersky_tcpip_fix.exe

6. Reboot windows

7. Check network connectivity

8. Update Kaspersky definition

Exclude config

จะเจอปัญหา LAN Card ใช้ไม่ได้, ปรับ ตั้งค่า IP Address ไม่ได้, Kaspersky Antivirus ทำให้ LAN Error

Comments

comments

Powered by Facebook Comments