รวมคำสั่งใช้ในการจัดการ Windows Server management – Keyboard Shortcuts and Commands

0
6,554 views

วันนี้ผู้เขียนได้ รวบรวม Keyboard Shortcuts และ Commands  สำหรับจัดการควบคุม Windows server , Server Core และ Active Directory น่าจะมีประโยชน์กับ ผู้ดูแลระบบ.

Keyboard Shortcuts

Keyboard shortcuts for Windows: http://support.microsoft.com/kb/126449/en-us Jump


Server Core

Server Core


Active Directory

AD


Windows Server

Window Server

กระผมคิดว่า น่าจะมีประโยชน์ สำหรับ ผู้ดูแลระบบ ที่ใช้งานสะดวกมากขึ้น ครับ
เจอกันตอนต่อไป

Cr. https://support.microsoft.com/en-us/help/12445/windows-keyboard-shortcuts
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/22224.windows-server-management-keyboard-shortcuts-and-commands.aspx

Comments

comments

Powered by Facebook Comments