รวมคำสั่งใช้ในการจัดการ Windows Server management – Keyboard Shortcuts and Commands

Written by Chutchawan Suworatrai. Posted in Windows Server

Tagged: , , ,

Published on January 15, 2018 with No Comments

วันนี้ผู้เขียนได้ รวบรวม Keyboard Shortcuts และ Commands  สำหรับจัดการควบคุม Windows server , Server Core และ Active Directory น่าจะมีประโยชน์กับ ผู้ดูแลระบบ.

Keyboard Shortcuts

Keyboard shortcuts for Windows: http://support.microsoft.com/kb/126449/en-us Jump


Server Core

Server Core


Active Directory

AD


Windows Server

Window Server

กระผมคิดว่า น่าจะมีประโยชน์ สำหรับ ผู้ดูแลระบบ ที่ใช้งานสะดวกมากขึ้น ครับ
เจอกันตอนต่อไป

Cr. https://support.microsoft.com/en-us/help/12445/windows-keyboard-shortcuts
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/22224.windows-server-management-keyboard-shortcuts-and-commands.aspx

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

About Chutchawan Suworatrai

Chutchawan Suworatrai

Browse Archived Articles by

No Comments

Comments for รวมคำสั่งใช้ในการจัดการ Windows Server management – Keyboard Shortcuts and Commands are now closed.

%d bloggers like this: