วิธีแก้ Cannot open the Outlook window. Invalid XML, the view cannot be loaded

0
8,322 views

image

ถ้าคุณเปิด Outlook ไม่ขึ้น หรือพบว่ามี Error ประมาณนี้

Cannot open the Outlook window. Invalid XML, the view cannot be loaded

ให้พิมพ์คำสั่งนี้ เพื่อแก้ไขครับ  (ระวังการเว้นวรรคด้วยครับ)

Outlook.exe /ResetNavPane

image

#จบข่าว

Comments

comments

Powered by Facebook Comments