วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

0
22,014 views

 

ลองมาดู Review ภาพรวมเบื้องต้นดูครับว่าติดตั้ง Windows Server 2012 มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่างจาก Windows Server 2008 บ้าง

ภาพสังเกตที่ 1: รูป Startup ตัวเลือกแรก

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 2: มีตัวเลือก Install Now กับ Repair your computer

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 3: ถ้ากด Repair จะมี Option ให้เลือกระหว่าง Troubleshoot / Turn Off Your PC

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ถ้ากด Troubleshoot จะมีหน้าจอให้เลือก

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

แสดงแว่ ! เราจะ Repair ได้ก็ต่อเมื่อมี System Image ไว้เท่านั้นครับ ห่ะ ๆ

ภาพสังเกตที่ 4: Version ที่มีให้เลือกครับ

1. Windows Server 2012 Standard (Server Core)

2. Windows Server 2012 Standard (Server With a GUI)

3. Windows Server 2012 DataCenter (Server Core)

4. Windows Server 2012 DataCenter (Server With a GUI)

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 5: ผมเลือกติดตั้ง Windows Server 2012 DataCenter (Server With a GUI) นะครับ

ยังมี License Agreement ให้เลือก Accept อยู่ครับ

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 6: จากนั้นจะมีตัวเลือกในการติดตั้งครับว่า upgrade หรือ ลงใหม่ทั้งหมด ในที่นี้ผมเลือก Custom นะครับ

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 7: หน้าตาตัวเลือกในการใช้งาน Harddisk ยังเหมือนเดิมครับ แต่มีการจัดเก็บ System Reserved Partition มากขึ้นเป็น 350 MB.

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 8: หน้าตาระหว่างรอ reboot กับ startup ครับ

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 9: ติดตั้งเสร็จแล้วครับ 8 นาที บน Vmware ของ notebook Corei7 + Harddisk SSD

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 10: หน้าตา Login แบบใหม่ครับ

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

Windows Server 2012 หลังจากกด ctrl+alt+del แล้วรอ Login ครับ

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 11: หลังจากเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะพบ Server Manager หน้าตาใหม่แบบนี้ครับ

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 12: ปุ่ม Start Menu ที่เปลี่ยนไปครับตองเอา Mouse ชี้มุมขวาถึงจะเจอ menu นะครับ

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 13: พอเปิด Start Menu ครับ

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ภาพสังเกตที่ 14: รูปมุมล่างขวาจะช่วยย่อ ICON ครับ

วิธี ติดตั้ง Windows Server 2012 ภาพรวมจุดสังเกต Default Configurations ของ Windows Server 2012

ส่วนวิธีการใช้งาน Interface แบบใหม่อยู่ใน KB ถัดไปของหัวข้อ Windows Server 2012 ครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments