ว่าด้วยการ PowerShell ไปยัง Exchange Online (Office 365) แรกเริ่ม

0
5,281 views

หลังจาก PowerShell ไปยัง O365 แล้ว ที่นี้มาเรียนรู้การ PowerShell ไปยัง Exchange Online กันครับ เพราะ O365 กับ Exchange Online แยกส่วนกันครับ เหมือน Remote ไปเครื่อง AD กับ Remote ไปยังเครื่อง Exchange คนล่ะเครื่องกันครับ

OS ที่ใช้ : Windows 7 Service Pack 1 (SP1)* ขึ้นไป และ Windows Server 2008 R2 SP1* ขึ้นไปนะ ครับบ
* ต้องติดตั้ง .NET Framework 4.5 และ Windows Management Framework 3.0 หรือ 4.0
เพิ่มเติม Framework 4.5 และ WMF 3.0 or WMF 4.0.

ใช้ Windows PowerShell นะครับ ไม่ใช่ Exchange Management Shell (ผมใช้ Power Shell ISE มีคำสั่งให้ดูด้วยครับ)

เริ่มต้นด้วยการเปิด PowerShell ครับ พิมพ์ตามนี้ครับ หรือ Copy

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session

 Remote0

จะขึ้นให้กรอก Username / password ให้ใส่ account admin Exchange

Remote1

รอโหลดสักพักครับ

Remote2

หาก Remote Session เรียบร้อยจะขึ้นดังรูป จ๊ะ

ลอง Test คำสั่ง Exchange ดูครับ Get-Mailbox

Remote3 

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics

Remote4 

หลังจาก Remote เรียบร้อยแล้วควรใช้คำสั่งนี้ Remove Session นะครับ เพราะหากไม่ Remove เกิด Session เต็มขึ้นมา ต้องรอ Session Expire ก่อนถึงจะ Power shell เข้าไปใหม่ได้นะครับ

Remove-PSSession $Session

Remote5 

Enjoy to Exchange Online

Comments

comments

Powered by Facebook Comments