สำหรับ Database ที่นำมาใช้กับ Sharepoint 2013

0
82

Sharepoint Server 2013 ใช้ Database เป็นตระกูลของ Microsoft SQL ซึ่งจะใช้เป็นเวอร์ชั่น 2012  ตามตารางด้านล่าง ถ้าใครต้องการลองติดตั้ง Sharepoint สำหรับมือใหม่นะครับ  ผมแนะนำเป็น SQL Express 2012 ซึ่งมี Maximum relational Database size ประมาณ 10 GB เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว


Feature Name Enterprise Business Intelligence Standard Web Express with Advanced Services Express with Tools Express
Maximum Compute Capacity Used by a Single Instance (SQL Server Database Engine)1 Operating System maximum Limited to lesser of 4 Sockets or 16 cores Limited to lesser of 4 Sockets or 16 cores Limited to lesser of 4 Sockets or 16 cores Limited to lesser of 1 Socket or 4 cores Limited to lesser of 1 Socket or 4 cores Limited to lesser of 1 Socket or 4 cores
Maximum Compute Capacity Used by a Single Instance (Analysis Services, Reporting Services) 1 Operating system maximum Operating system maximum Limited to lesser of 4 Sockets or 16 cores Limited to lesser of 4 Sockets or 16 cores Limited to lesser of 1 Socket or 4 cores Limited to lesser of 1 Socket or 4 cores Limited to lesser of 1 Socket or 4 cores
Maximum memory utilized (per instance of SQL Server Database Engine) Operating system maximum 64 GB 64 GB 64 GB 1 GB 1 GB 1 GB
Maximum memory utilized (per instance of Analysis Services) Operating system maximum Operating system maximum 64 GB N/A N/A N/A N/A
Maximum memory utilized (per instance of Reporting Services) Operating system maximum Operating system maximum 64 GB 64 GB 4 GB N/A N/A
Maximum relational Database size 524 PB 524 PB 524 PB 524 PB 10 GB 10 GB 10 GB

อ้างอิงจาก http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993%28v=SQL.110%29.aspx