สิทธิเรื่อง Right และ Permission ที่แตกต่างกันของ Power Users กับ Users

0
37,023 views

สิทธิ Right และ Permission ที่แตกต่างกันของ Power Users กับ Users

หากผู้ดูแลระบบต้องการจะลดสิทธิในการเข้าใช้งานเครื่องสำหรับการทำงานในระบบ Multi Users (ไม่อยากให้ User เข้าใช้งานเครื่องโดยได้สิทธิสูงเกินความจำเป็น)

ผมมีคำถามที่พบบ่อยคือ เวลาให้สิทธิ User อยู่ในกลุ่ม Users และ Power users นั้น มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร

Power User ทำอะไรกับระบบได้บ้าง ผมได้ข้อสรุปของ Default Group Users / Power Users มาเก็บไว้เป็น KB ดังนี้ครับ

สิทธิเรื่อง Right และ Permission ที่แตกต่างกันของ Power Users กับ Users

สิทธิเรื่อง Right และ Permission ที่แตกต่างกันของ Power Users กับ Users

เครื่อง Local Computer จะมีสามระดับของกลุ่ม สิทธิที่จะให้แก่ผู้ใช้ (บ่อย ๆ ) ดังนี้

1. Administrators

2. Power Users

3. Users

ซึ่งแต่ละกลุ่ม สามารถได้สิทธิในการบริหารจัดการระบบได้ดังนี้

1. Administrators Group

· ติดตั้ง OS Component เช่น Hardware Driver, System Services

· ติดตั้งโปรแกรมทุกๆ อย่าง รวมถึงปรับแต่งค่าความปลอดภัยได้ทุกระดับ เช่น Password Policy, Audit Policy

· ซ่อมแซมแก้ไขระบบปฏิบัติการ

· ทำการ Take Ownership ของไฟล์และแก้ไข Permission

· ทำการ Backup / Restore ระบบ

2. Power Users Group

· ติดตั้งโปรแกรมได้ (แต่โปรแกรมนั้น ๆ ต้องไม่ไปแก้ไข System Files หรือ Install Services นะครับ)

· ปรับแต่งค่า Config พื้นฐานในส่วนของตัวเองได้ เช่น Printer, Date, Time, Power options, Control Panel

· ปรับแต่งค่า Local Users Groups ได้ (ยกเว้นเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน Administrators)

· Stop / Start Service ที่ไม่ได้มาโดย Default กับ Windows ได้

หมายเหตุ มีการแจ้งเตือนว่า Power User สามารถเพิ่มสิทธิตัวเองให้เป็น Administrator ได้ด้วยนะครับ

จึงไม่แนะนำถ้าไม่จำเป็นก็ควรให้สิทธิผู้ใช้งานแค่ระดับ Users Group เท่านั้น

อ้างอิงจาก http://support.microsoft.com/kb/825069

และ http://blogs.technet.com/b/markrussinovich/archive/2006/05/01/the-power-in-power-users.aspx

3. Users Groups

กลุ่มของ Users นี้ปลอดภัยที่สุดเพราะแทบจะปรับแต่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบไม่ได้เลยครับสามารถปรับแต่งและเข้าถึงข้อมูลของตัวเองและ Profiles ของตัวเองเท่านั้น %Userprofile% และ HKEY_CURRENT_USER

ไม่สามารถแก้ไข Registry ได้

ไม่สามารถปรับแต่ง OS System Files, Program Files Folder ได้

ไม่สามารถ Shutdown Server ได้

สามารถสร้าง Local Group ได้และจัดการได้เฉพาะ Group ที่สร้างขึ้นมาเท่านั้น

สิทธิเรื่อง Right และ Permission ที่แตกต่างกันของ Power Users กับ Users

บทความนี้อ้างอิงจาก

http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/windows_security_default_settings.mspx?mfr=true

Comments

comments

Powered by Facebook Comments