อธิบายการใช้งาน คำสั่ง dsadd เพื่อ สร้าง User บน Active Directory

0
7,423 views

ใช้งาน คำสั่ง dsadd เพื่อ Create User
ต่อไปนี้เป็นการเรียนรู้สารพัดรูปแบบในการสร้าง Object ใน Active Diretory นะครับ
ตัวอย่างต่าง ๆ เหล่านี้มีไว้เผื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างระบบ Active Directory ที่ต้องการสร้าง Object จำนวน มาก ๆ พร้อมกันครับ
การสร้าง User / Computer / Groups ด้วย GUI (เครื่องมือ Active Directory users and computers)

การใช้ Command Line สร้างและจัดการ User
Dsadd เป็น command-line ที่ใช้สร้าง User โดยที่รูปแบบคำสั่งเป็นประมาณนี้
dsadd user “cn=suttipan,ou=Management,dc=demo,dc=local” -upn suttipan@demo.local -fn suttipan -ln passorn -pwd password@1 -mustchpwd no  -pwdneverexpires no -disabled no
ค่าที่ใช้บ่อยของ DSADD
– upn = เอาไว้ใส่ค่า UPN สำหรับ Logon Acount เช่น username@domain.local
– fn = เอาไว้ใส่ค่าชื่อ First Name
– ln = เอาไว้ใส่ค่า Last Name
– pwd = เอาไว้ตั้งค่ารหัสผ่าน
– mustchpwd = เอาไว้ตั้งค่าสำหรับบังคับให้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนการ Login ครั้งแรก
– pwdneverexpires = เอาไว้ตั้งค่าสำหรับบังคับให้รหัสผ่านหมดอายุ
– disabled = เอาไว้ตั้งค่าให้มีผล Enable / Disable Users นั้น ๆ
การสร้าง User ด้วย Batch Files ตัวอย่างตามรูปด้านล่างนี้ครับ

อธิบายการใช้งาน คำสั่ง dsadd เพื่อ สร้าง User บน Active Directory

Comments

comments

Powered by Facebook Comments