เปรียบเทียบคุณลักษณะของ SharePoint 2013 ทุกรุ่น

0
6,764 views
SharePoint 2013
Developer features รุ่น Foundation  รุ่น Standard  รุ่น Enterprise 
Access Services No No Yes
App Catalog (SharePoint) No Yes Yes
App Deployment: Autohosted Apps No No No
App Deployment: Cloud-Hosted Apps No Yes Yes
App Deployment: SharePoint-Hosted Apps No Yes Yes
App Management Services No Yes Yes
BCS: Alerts for External Lists No Yes Yes
BCS: App Scoped External Content Types (ECTs) No Yes Yes
BCS: Business Data Webparts No Yes Yes
BCS: External List Yes Yes Yes
BCS: OData connector No Yes Yes
BCS: Profile Pages No Yes Yes
BCS: Rich Client Integration No No Yes
BCS: Secure Store Service Yes Yes Yes
BCS: Tenant-level external data log No No Yes
Browser-based customizations Yes Yes Yes
Client Object Model (OM) Yes Yes Yes
Client-side rendering (CSR) Yes Yes Yes
Custom Site Definitions No Yes Yes
Custom Site Provisioning No No Yes
Developer Site No No No
Forms Based Applications No Yes Yes
Forms on Spreadsheets No Yes Yes
Full-Trust Solutions Yes Yes Yes
InfoPath Forms Services No No Yes
JavaScript Object Model Yes Yes Yes
List and Library APIs Yes Yes Yes
Remote Event Receiver Yes Yes Yes
REST API Yes Yes Yes
Sandboxed Solutions Yes Yes Yes
SharePoint Design Manager Yes Yes Yes
SharePoint Designer Yes Yes Yes
SharePoint Store Yes Yes Yes
Workflow 2010 (.NET 3.5) Yes Yes Yes
Workflow 2010 (out of the box) No Yes Yes
Workflow 2013 No Yes Yes
Workload API: ECM APIs No Yes Yes
Workload API: Search APIs Yes Yes Yes
Workload API: Social APIs No Yes Yes
 
IT Professional features รุ่น Foundation รุ่น Standard  รุ่น Enterprise 
Active Directory Synchronization Yes Yes Yes
Alternate Access Mapping (AAM) Yes Yes Yes
Analytics Platform No No Yes
Claims-Based Authentication Support Yes Yes Yes
Configuration Wizards No Yes Yes
Deferred Site Collection upgrade Yes Yes Yes
Distributed Cache Yes Yes Yes
Host Header Site Collections Yes Yes Yes
Improved Permissions Management Yes Yes Yes
Improved Self-Service Site Creation No No Yes
Managed Accounts Yes Yes Yes
Minimal Download Strategy (MDS) Yes Yes Yes
OAuth No Yes Yes
Patch Management Yes Yes Yes
Quota Templates Yes Yes Yes
Read-Only Database Support Yes Yes Yes
Remote Blog Storage Yes Yes Yes
Request Management Yes Yes Yes
Request throttling Yes Yes Yes
Resource throttling Yes Yes Yes
Service Application Platform Yes Yes Yes
SharePoint Health Analyzer Yes Yes Yes
SharePoint Online Admin Center N/A N/A N/A
Shredded Storage Yes Yes Yes
Site Collection Compliance Policies No Yes Yes
Site Collection Health Checks Yes Yes Yes
State Service Yes Yes Yes
Streamlined Central Administration Yes Yes Yes
System Status Notifications Yes Yes Yes
Unattached Content Database Recovery Yes Yes Yes
Upgrade evaluation site collections Yes Yes Yes
Usage Reporting and Logging Yes Yes Yes
Windows PowerShell Support Yes Yes Yes
Content features รุ่น Foundation รุ่น Standard  รุ่น Enterprise
Accessibility Standards Support Yes Yes Yes
Asset Library Enhancements/Video Support Yes Yes Yes
Auditing No Yes Yes
Auditing & Reporting (doc edits, policy edits, deletes) No Yes Yes
Auditing of View Events No Yes Yes
Content Organizer No Yes Yes
Design Manager Yes Yes Yes
Document Sets No Yes Yes
Document Translation in Word Web App Yes Yes Yes
eDiscovery No No Yes
External Sharing: External Access No No No
External Sharing: Guest Link No No No
Folder Sync No Yes Yes
Information Rights Management (IRM) No Yes Yes
In-Place Hold Yes Yes Yes
Managed Metadata Service No Yes Yes
Metadata-driven Navigation No Yes Yes
Multi-stage Disposition No Yes Yes
Office ProPlus (Osub) No No No
Office Web Apps (edit) Yes Yes Yes
Office Web Apps (view) Yes Yes Yes
Office Web Apps Server integration Yes Yes Yes
PowerPoint Automation Services No Yes Yes
Preservation hold library No No Yes
Quick Edit Yes Yes Yes
Related Items Yes Yes Yes
Rich Media Management No Yes Yes
Shared Content Types No Yes Yes
SharePoint Translation Services No Yes Yes
Site mailbox No Yes Yes
Unique Document IDs No Yes Yes
Video Search No No Yes
WCM: Analytics No Yes Yes
WCM: Catalog No No Yes
WCM: Cross-site publishing No No Yes
WCM: Designer Tools No Yes Yes
WCM: Faceted navigation No No Yes
WCM: Image Renditions No No Yes
WCM: Mobile and Device Rendering No Yes Yes
WCM: Multiple Domains No No Yes
WCM: OOTB Recommendations Webparts No Yes Yes
WCM: Search Engine Optimizations (SEO) No Yes Yes
WCM: Topic Pages No No Yes
Word Automation Services No Yes Yes
Insights features รุ่น Foundation รุ่น Standard  รุ่น Enterprise
Business Intelligence Center No No Yes
Calculated Measures and Members No No Yes
Data Connection Library No No Yes
Decoupled PivotTables and PivotCharts No No Yes
Excel Services No No Yes
Field list and Field Support No No Yes
Filter Enhancements No No Yes
Filter Search No No Yes
PerformancePoint Services No No Yes
PerformancePoint Services (PPS) Dashboard Migration No No Yes
Power View No No Yes
PowerPivot No No Yes
Quick Explore No No Yes
Scorecards & Dashboards No No Yes
SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated Mode No No Yes
SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated Mode No No Yes
Timeline Slicer No No Yes
Visio Services No No Yes
Search features รุ่น Foundation  รุ่น Standard  รุ่น Enterprise 
Advanced Content Processing Yes Yes Yes
Content Search Web Part No No Yes
Continuous crawl Yes Yes Yes
Custom entity extraction No No Yes
Deep links No Yes Yes
Event-based relevancy No Yes Yes
Expertise Search Yes Yes Yes
Extensible content processing No No Yes
Graphical refiners No Yes Yes
Hybrid search Yes Yes Yes
Managed navigation No Yes Yes
On-premises search index N/A N/A N/A
Phonetic name matching Yes Yes Yes
Query rules—Add promoted results No Yes Yes
Query rules—advanced actions No No Yes
Query spelling correction Yes Yes Yes
Query suggestions No Yes Yes
Query throttling No Yes Yes
Quick preview Yes Yes Yes
Recommendations No Yes Yes
Refiners Yes Yes Yes
RESTful Query API/Query OM Yes Yes Yes
Result sources Yes Yes Yes
Search connector framework No No No
Search results sorting Yes Yes Yes
Search vertical: “Conversations” No Yes Yes
Search vertical: “People” No Yes Yes
Search vertical: “Video” No No Yes
Tunable Relevancy No No No
Sites features รุ่น  Foundation  รุ่น Standard  รุ่น Enterprise
Change the look Yes Yes Yes
Connections to Microsoft Office Clients Yes Yes Yes
Cross Browser Support Yes Yes Yes
Custom Managed Paths Yes Yes Yes
Governance Yes Yes Yes
Large List Scalability and Management Yes Yes Yes
Mobile Connectivity Yes Yes Yes
Multi-Lingual User Interface Yes Yes Yes
My Tasks Yes Yes Yes
OOTB Web Parts Yes Yes Yes
Permissions Management Yes Yes Yes
Project functionality for team sites Yes Yes Yes
Project site template Yes Yes Yes
Project Summary web part Yes Yes Yes
Project workspace Yes Yes Yes
Public Website (SPO) N/A N/A N/A
SharePoint Lists Yes Yes Yes
SharePoint Ribbon Yes Yes Yes
Task list Yes Yes Yes
Team Site: Drag & Drop Yes Yes Yes
Team Site: Notebook Yes Yes Yes
Team Site: Simplified Access Yes Yes Yes
Templates Yes Yes Yes
Themes Yes Yes Yes
Work Management Service Yes Yes Yes
Usage Analytics Yes Yes Yes
Social features รุ่น Foundation  รุ่น Standard  รุ่น Enterprise
Ask Me About No Yes Yes
Blogs Yes Yes Yes
Communities Reputation, Badging, and Moderation No Yes Yes
Community Yes Yes Yes
Company Feed Yes Yes Yes
Follow No Yes Yes
Microblogging No Yes Yes
Newsfeed No Yes Yes
One Click Sharing No Yes Yes
People, Sites, Document Recommendations No Yes Yes
Personal Site No Yes Yes
Photos and Presence Yes Yes Yes
Profile No Yes Yes
Ratings No Yes Yes
Site Feed Yes Yes Yes
Skydrive Pro Yes Yes Yes
Tag profiles No Yes Yes
Tasks integrated with Outlook No Yes Yes
Trending Tags No Yes Yes
Wikis Yes Yes Yes

ข้อมูลอ้างอิงจาก :

SharePoint Online
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj819267.aspx

Discontinued features and modified functionality in Microsoft SharePoint 2013
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=275764

Changes from SharePoint 2010 to SharePoint 2013
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607742(v=office.15).aspx

Create and configure Machine Translation services in SharePoint Server 2013
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj553772.aspx

คราวหน้าผมจะแนะนำการติดตั้ง Sahrepoint ให้นะครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments