เปิดลงทะเบียนแล้ว ! งาน mvpskill.com: Technical show case Windows Server 2012

0
9,421 views
mvpskill.com:
mvpskill.com: "Technical show case Windows Server 2012", ตัวอย่าง Windows Server 2012, สัมมนา Windows Server 2012

mvpskill.com: “Technical show case Windows Server 2012”

mvpskill.com: "Technical show case Windows Server 2012", ตัวอย่าง Windows Server 2012, สัมมนา Windows Server 2012

เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง ระหว่างกลุ่ม IT professionals mvpskill.com IT Professional Community ประกาศจัดงานสัมมนารวมพี่น้องร่วมอาชีพ IT Professionals ภายใต้แนวคิด “มีหนังสือกองที่บ้านเป็นร้อยเล่มก็ไม่สู้ รู้จักคนเก่ง (ที่มีน้ำใจ) เพียงคนเดียว” 555 พบผู้เชี่ยวชาญระดับลึก (Expert) มาสาธิตการ Design & Implement ใน 7 หัวข้อสำคัญของ Windows Server 2012

จำนวนที่เปิดรับ: ฟรี (จำกัด 60 ที่นั่ง)

วัน: วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา: 08.30-16.00

สถานที่: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้อง 101

Link แผนที่เพิ่มเติม https://cpc.ku.ac.th/contact/map.jpg

Agenda & Speaker Profile

08.00-08.30 = เปิดลงทะเบียน ผู้เข้าสัมมนารับ Notebook เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรม

08.30-09.00 = Welcome to IT Professionals News & Update

09.20 – 16.00 = Technical Demo and Share experiences “Windows Server 2012”

Session 1: Server Virtualization

ในหัวข้อนี้ จะพูดถึงคุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจของเทคโนโลยี Server Virtualization หรือที่เราเรียกกันว่า Hyper-V ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการล่าสุด Windows Server 2012 รวมถึง Case ตัวอย่างจากการใช้งานจริง โดยจะมีการพูดถึงภาพ Features ใหม่ๆ และ Functions โดนๆ ที่มีเพิ่มเข้ามาใน Windows Server 2012: Hyper-V รวมถึงเทคโนโลยีในการทำ Availability Feature เพื่อช่วยสำรองระบบ Server Virtualization โดยไม่จำเป็นต้องพึ่ง Third party Software หรือ Third Party Hardware และสามารถลดค่าใช้จ่ายขององค์กรลงได้

Speaker MCT พงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ mvspkill.com contributor

Speaker MCT พงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ mvspkill.com contributor Bio: ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Server Platform โดยเฉพาะประสบการณ์ตรงด้านการ Design & Implement Microsoft Virtualization Technology, Active Directory, Exchange Server และ System Center ทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานในการเขียนบทความและช่วยตอบคำถามทางเทคนิคด้าน Microsoft Exchange Server ให้กับ mvpskill.com อีกทั้งยังเป็น Microsoft Certified Trainer ที่มีประสบการณ์การอบรม Microsoft Technology ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 8 ปี และปัจจุบันได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ‘J Group Technology’ และสถาบันการอบรมเทคโนโลยีต่างๆในนาม ‘iTFastLearning.com’

Speaker พลากร ยอดชมญาณ mvpskill.com contributor

Speaker พลากร ยอดชมญาณ mvpskill.com contributor Bio: ทีมงาน blog http://droidsans.com เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Unified Messaging และที่ปรึกษาทางด้าน Communication Solution อีกทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการ Design & Implement Microsoft Lync Server โดยมีประสบการณ์การทำงานกับทั้งระบบที่เป็น Microsoft Based Solution และค่ายอื่นๆ อีกทั้งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้ง droidsans.com ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ดูแล Communication Solution รวมถึงการ Integrate ระบบ UC เข้ากับ Active Directory, Microsoft Exchange Server และ Microsoft SharePoint Server ซึ่งสามารถรองรับระบบที่เป็นทั้ง On-Premise, Online(Cloud) และ Hybrid ทั้งในตลาด SME และ Enterprise ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆในเมืองไทย

Speaker MCT ศราวุธ เจริญสุข mvspkill.com contributor

Speaker MCT ศราวุธ เจริญสุข mvspkill.com contributor Bio:  ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Server Platform  Design Active Directory, Exchange และ Systems Center & Private Cloud อีกทั้งยังเป็น Microsoft
Certified Trainer ที่มีประสบการณ์การอบรม Microsoft Technology ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ อีกทั้งยังร่วมงานกับทีมงาน Microsoft Thailand ในงานสัมนาต่างเพื่อทำการ เผยแพร่เทคโนโลยี Microsoft Private Cloud และ Windows Server 2012 ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย

 

Session 2: Management & Automation

หัวข้อนี้จะอธิบายถึง PowerShell 3.0 และ PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นใน Windows Server 2012 ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการเครื่อง Server จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ลดภาระการงานของผู้ดูแลระบบ และสามารถทำงานในรูปแบบการใช้ script ต่างๆ ซึ่งสามารถทำได้เองตามเงื่อนไขที่กำหนด

Speaker MVP, MCT ธัญพล ษณะนาคินทร์ mvpskill.com co-founder

Speaker MVP, MCT ธัญพล ษณะนาคินทร์ mvpskill.com co-founder Bio: รางวัล MVP Award สาขา Exchange Server ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ ติดตั้ง และบริหารจัดการ Microsoft Windows Server 2008 และ Microsoft Exchange Server 2010 มีผลงานในการเขียนหนังสือ “คู่มือ Windows Server 2012 ฉบับใช้งานจริง Step By Step” และ “คู่มือ Windows Server 2008 R2 ฉบับใช้งานจริง Step By Step” เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังใช้เวลาว่างเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมให้ความรู้ด้าน Active Directory, Exchange Server และด้าน Network ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Excellent IT Services เพื่อรับงาน IT Consultant ครบวงจร

Session3: Networking

ในหัวข้อนี้ จะพูดถึง Networking ใน Windows Server 2012 ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักของการทำงานใน Services ต่างๆใน Windows Server 2012 โดยจะเป็นการเจาะลึกถึงคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาของ Networking ใน Windows Server 2012 อาทิเช่น การทำ NIC Teaming เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Network บน Windows Server 2012 อีกทั้งยังมีการทำงานของ Features ใหม่ๆหลายๆตัวเช่น IPAM หรือ QOS โดยไม่ต้องใช่ Hardware มาเป็นตัวช่วยในการทำงานอีกต่อไป ซึ่งทุกท่านจะได้เข้าใจหลักการการทำงานที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบระบบ และติดตั้งระบบ ที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบใน Windows Server 2012

Speaker MCT เลิศฤทธิ์ ขอมเมืองปักษ์ mvspkill.com contributor

Speaker MCT เลิศฤทธิ์ ขอมเมืองปักษ์ mvspkill.com contributor

เจ้าของ Blog http://cloudpowerfastserve.blogspot.com และ http://scfastserv.blogspot.com

Bio: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในเทคโนโลยี Microsoft System Center มีผลงานในการเขียนบทความและช่วยตอบคำถามทางเทคนิคด้าน Microsoft Technology ผ่านทาง MVPSkill.com และอีกทั้งยังเขียน Blog ที่ให้ความรู้แบบจัดเต็มไม่มีการกั๊ก ที่เวปบล๊อค ปัจจุบันได้รับได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลทีมงานเรื่องของการ Design และ Implement ระบบ Active Directory, Exchange Server, System Center และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Microsoft System Center อีกทั้งยังร่วมงานกับทีมงาน Microsoft Thailand เพื่อทำการเผยแพร่เทคโนโลยี Microsoft Private Cloud ให้กับรัฐบาลและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมายในเมืองไทย

Speaker พงษ์วิศว์ สุดชูเกียรติ mvpskill.com contributor

Speaker พงษ์วิศว์ สุดชูเกียรติ mvpskill.com contributor Bio: ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี Microsoft Infrastructure เป็นหนึ่งในทีมงาน Contributor ของ MVPSkill.com มีความเชี่ยวชาญในการ Design และ Implement ระบบ Active Directory, Exchange Server, Hyper-V, System Center, Firewall, Antivirus อีกหลากหลายค่าย อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับบริษัท System Integrate ชั้นนำของเมืองไทย ดูแลและ Support การทำงานของบริษัทต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็น Project Lead ของบริษัทแห่งหนึ่ง

Session4: Storage

ในหัวข้อนี้เป็นการพาไปดู Storage Technology บน Windows Server 2012 มากับความสารถใหม่ๆ ที่น่าสนใจ  อาธิเช่น Storage Spaces , SMB 3.0 รวมถึงความสามารถในการทำวานร่วมกับ Failover Cluster และ Hyper-V เป็นต้น นำเสนอ Concept และ ตัวอย่าง การออกแบบ Windows Storage ให้ทำงานร่วมกับระบบต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมี SAN ,ซึ่งจะเป็นหัวข้อที่พูดคุยกันในงาน

Speaker MCT ชนะชัย ไชยอเนกวุฒิ mvpskill.com contributor

Speaker MCT ชนะชัย ไชยอเนกวุฒิ mvpskill.com contributor Bio: มีความเชี่ยวชาญในการ Design และ Implement ระบบ Microsoft Private Cloud ,Virtualization, Active Directory, Exchange Server, Hyper-V และ Desktop Solution ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็น Technical Consultant , Senior System Engineer และ Microsoft Trainer  ของบริษัทแห่งหนึ่ง

Session5: Identity and Access

ในหัวข้อนี้ พูดถึงระบบ Identity and Access แบบใหม่คือ Dynamic Access Control ซึ่งเป็นประโยชน์กับการดูแล และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสำคัญขององค์กร Feature ใหม่ของ Windows Server 2012 ที่ผู้ดูแลระบบไม่ควรพลาดที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

Speaker MVP, MCT สุทธิพันธ์ ภัสสร mvpskill.com Founder

Speaker MVP, MCT สุทธิพันธ์ ภัสสร mvpskill.com Founder Bio: MVP Award สาขา Directory Services ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Server Platform โดยเฉพาะประสบการณ์ตรงด้านการ Implement Active Directory & Group Policy มีผลงานในการเขียนและแปลบทความด้าน Technical ให้กับ support.microsoft.com ใช้เวลาว่างเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมให้ความรู้ด้าน Active Directory และ Windows Security ให้มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนชั้นนำ ผู้ก่อตั้ง Web Free Knowledge Base mvpskill.com เพื่อแจกจ่ายบทความสำหรับผู้ที่สนใจใน Microsoft Technology ปัจจุบันทำงานประจำในตำแหน่ง IT Security Manager ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

Speaker นิติพัฒน์ อภิจิรวัฑฒ์ mvpskill.com contributor

Speaker นิติพัฒน์ อภิจิรวัฑฒ์ mvpskill.com contributor Bio: ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี Microsoft Infrastructure เป็นหนึ่งในทีมงาน Contributor ของ MVPSkill.com มีความเชี่ยวชาญในการ Design และ Implement ระบบ Active Directory, Hyper-V, System Center, Firewall, Antivirus และระบบ Security ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง System Engineer ทางด้านระบบ Security ในเรื่องของการป้องกันภัยคุกคามแก่ระบบขององค์กร

Speaker ณรัล ตั้งพูนทรัพย์ mvpskill.com contributor

Speaker ณรัล ตั้งพูนทรัพย์ mvpskill.com contributor Bio: ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Consult มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Microsoft Infrastructue ทั้งหมด ได้แก่ Windows Server, Active Directory, Exchange และ Private Cloud ซึ่งสามารถนำเสนอและให้คำแนะนำ Solution ต่างๆ โดยใช้ Products ของ Microsoft เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Session6: Virtual Desktop Infrastructure

ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักการทำงานของ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ใน Windows Server 2012 ซึ่งจะมีรายละเอียดของ Remote Desktop Services ประเภทต่างๆ การจัดการโมดูลและฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ รวมถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้และองค์กรจะได้จากการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการแบบรวมศูนย์ (Centralize) ความง่ายและสะดวกต่อการบริหารจัดการ ลดภาระของผู้ดูแลระบบ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนทั้งในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้

Speaker วัณณุวรรธน์ พรนวม mvpskill.com Contributor

Speaker วัณณุวรรธน์ พรนวม mvpskill.com Contributor Bio: ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง System Engineer มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ “Enterprise Client Management” โดยใช้ Microsoft Solutions(MDOP, MDT, SCCM, Microsoft Tools)ออกแบบ ติดตั้ง และบริหารจัดการ Desktop Infrastructure และ Application Environments ให้กับองค์กร เพื่อช่วยลดเวลาและภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบ และใช้ Microsoft System Center ช่วยในการบริหารจัดการ Desktop Virtual Machine ทำงานได้อัตโนมัติครบวงจรง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการและการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Device Driver และ Patch อัตโนมัติตามแผนก หรือ กลุ่มผู้ใช้ที่กำหนด การทำ Hardware and software inventory เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานระบบไอที ที่ Compliance และ การ Back up ทั้งข้อมูลและ Virtual Machine เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง

Speaker วาริส จันอิ mvpskill.com Contributor

Speaker วาริส จันอิ mvpskill.com Contributor Bio: ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง System Engineer มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กร (Desktop Management) การออกแบบและวางแผนการ Deploy OS และ Application ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เพื่อช่วยลดเวลาและภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบ ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Microsoft

Session7: Web and Application Platform

ในหัวข้อนี้ จะพูดถึงอีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจของ Windows Server 2012 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Web หรือ Application โดยผ่าน Web Services Technology ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ที่มีชื่อว่า IIS 8.0 ด้วยความสามารถในการทำ Application initialization, บริหารจัดการ SSL แบบ Centralized อีกทั้งพูดถึงการเพิ่มความสามารถของ Web และ Application ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเช่น Multicore เพื่อให้การทำงานของ Web และ Applications สามารถรองรับ Workload ที่มีมากขึ้นในปัจจุบันได้

Speaker ทศพร เพ็ชรประยูร mvspkill.com contributor

Speaker ทศพร เพ็ชรประยูร mvspkill.com contributor Bio: ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Server Platform มีผลงานในการเขียนบทความและช่วยตอบคำถามทางเทคนิคด้าน Microsoft Technology ผ่านทาง กลุ่มสมาชิกต่างๆใน Facebook, Web board และ Community ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันได้รับได้รับความไว้วางใจในดูแลงานด้านการ Design และ Implement ระบบ Active Directory, Exchange Server, SQL Server, System Center และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Microsoft SharePoint Server Technology ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่างๆมากมาย

Speaker พรพิชิต จะชาลี mvspkill.com contributor

Speaker พรพิชิต จะชาลี mvspkill.com contributor Bio: ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Solution Consultant มีความเชี่ยวชาญในด้าน Microsoft Web Application เคยผ่านงานทางด้าน Programming มาหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีเงินเดือน ระบบภายในโรงงาน เว็บไซต์ Catalog ต่างๆ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยใช้ภาษา ASP, ASP.Net, PHP และ C# โดยทำงานร่วมกับ Database Microsoft SQL Server หรือ MySQL ปัจจุบันมีความชำนาญพิเศษด้าน Microsoft SharePoint Technology, K2 Workflow, Microsoft Office InfoPath ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ Enterprise Content Management และ Workflow ต่างๆ ในองค์กรได้

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ

1. Certificate of Completion จาก Microsoft Virtual Academy (กรณีสอบผ่านตอนเย็นนะครับ)

2. เสื้อยืด Microsoft Windows 8 Limited Edition นะครับ (Rare Item)

3. อาหารเบรกเช้าบ่าย พร้อมอาหารกลางวัน

4. ของรางวัล Quiz อื่น ๆ จาก Microsoft

5. พบปะสอบถาม แลกเปลี่ยน Connections ได้จาก IT Pros Expert โดยตรงถึง 12 ท่าน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนด้วยชื่อและนามสกุลจริง (มีผลต่อใบ Certificate)

2. หากลงทะเบียนแล้วไม่สามารถไปร่วมงานได้กะทันหัน ให้แจ้งยกเลิกในระบบ หรือแจ้งทีมงานทันทีก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วัน

*** เนื่องจากการจัดงานมีค่าใช้จ่ายสูงมาก หากลงทะเบียนแล้วไม่มาร่วมงาน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามเข้าร่วมกิจกรรม (ติด Blacklist) งานสัมมนาฟรีสำหรับ IT Pros และ IT Develop ในเครือข่ายที่ทีมงานรู้จักอย่างถาวรทุกรายการตลอดไป

3. ลงทะเบียนได้ที่ Registration URL: http://bit.ly/15QCF4h

Download แนบท้าย

ไฟล์แผนที่ฉบับเต็ม

Full Agenda Outline ฉบับ PDF

FAQ | คำถามที่ถามบ่อย

1. งานสัมมนานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วม แต่ถ้าลงทะเบียนแล้วไม่มาร่วมงานจะถูกแบน เป็น Blacklist ตลอดชีพในทุกสื่อสัมมนาที่รู้จัก

2. มี Notebook ให้ใช้พร้อม Internet ในการ Review LAB

3. ใช้ชื่อนามสกุลจริงในการลงทะเบียนเท่านั้น (มีผลต่อใบ Certificate)

4. จะอัดเสียงหรืออัดเทป VDO ได้ตามสบาย ไม่หวงครับ กิจกรรมนี้เป็นการ Contribute Knowledge ไม่มี Commercial ใด ๆ ทั้งสิ้น

5. มาแค่ครึ่งวันได้มั้ย = ไม่ได้ครับ

ติดต่อ หรือต้องการข้อมูลโดยการ Post กระทู้สอบถามได้ที่

www.mvpskill.com/forums

หรือถ้ามีเหตุฉุกเฉิน โทรแจ้งพี่ก้อง 089-770-1748 (ไม่รับลงทะเบียนทางโทรศัพท์นะครับ)

Special Thanks

Microsoft thailand

Microsoft thailand

ตัวอย่างเสื้อ Windows 8 Limited Edition

mvpskill.com: "Technical show case Windows Server 2012", ตัวอย่าง Windows Server 2012, สัมมนา Windows Server 2012

พบกับการบรรยายจากนักเขียน อาจารย์พี่ตุลย์ (มีหนังสือแจกด้วยนะครับ)

คู่มือ Windows Server2012

Comments

comments

Powered by Facebook Comments