แจกฟรี !!! [Update Download Link] การสำรองและกู้คืน (Backup & Recovery) ระบบ Exchange 2010 อย่างมืออาชีพ ฉบับภาษาไทย

0
23,675 views

[sociallocker]

ExchagneBackupRecovery

ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ 2556 ชาว IT PRO ทุกท่านครับ หลังจากที่ตรากตรำทำงานหนักกันมาตลอดปี 2555  จนต่อเนื่องปี 2556 ช่วงต้นปีนี้ก็คงจะทำงานสบายๆ กันสักระยะหนึ่งก่อนที่จะลุยงานหนักกันต่อไป

สำหรับของขวัญปีใหม่ในปี 2556 จาก mvpskill.com  นั้นก็จะเป็นการแจกหนังสือเรื่อง “การสำรองและกู้คืนระบบ Exchange Server 2010 อย่างมืออาชีพ” ที่ท่านเห็นอยู่นี้   ซึ่งผมใช้เวลาในการรวมรวมข้อมูลที่เป็น Best Practices มารวมรวม ทดลองทำ และเรียบเรียงเป็นตัวหนังสือให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่เป็นวิชาการจนเกินไปนัก ซึ่งการเรียบเรียงข้อมูลดังกล่าวนี้ใช้เวลากว่า 6 เดือนเลยทีเดียวครับ

ก่อนหน้านี้ในช่วงมหาอุทกภัยในปี 2554 ผมได้ทำการเขียนเรื่องเกี่ยวกับการ Backup & Recovery มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ครั้งนั้นเป็นการทำงานอย่างฉุกเฉิน เอาตัวรอดจากภัยพิบัติ ดังนั้นอาจจะมีบางหัวข้อ บางข้อมูลที่ไม่เป็นไปตาม Best Practices  ดังนั้นฉบับนี้เราจะเน้นที่ Best Practice ของ Microsoft กันแบบเต็มๆ ครับ (ขอย้ำนะครับว่า Microsoft ดังนั้นวิธีการดำเนินการต่างๆ นี้จะไม่มีการใช้ Third Party ใดๆ ทั้งสิ้นครับ)

ซึ่งเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้จำนวน 4 บท ประกอบด้วย

บทที่ 1 รู้จักกับการสารองและกู้คืนระบบ Exchange 2010

 • รู้จักกับกระบวนการในการสำรอง และกู้คืนข้อมูล
 • สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบระบบการสำรองและกู้คืนข้อมูล

บทที่ 2 เตรียมการก่อนการสารองระบบ Exchange 2010

 • รู้จักกับ Windows Server Backup Feature
 • การทำงานของ Volume Shadow Copy Service (VSS)
 • เทคโนโลยีในการสารองระบบ Exchange 2010
 • ข้อมูลที่ต้องทาการสารองไว้เพื่อกู้คืนระบบ Exchange 2010

บทที่ 3 การสำรองข้อมูลระบบของ Exchange Server 2010

 • โครงสร้างของระบบ Exchange 2010 ในองค์กร
 • การสำรองข้อมูลแบบ Full Server Backup
 • การสำรองเฉพาะข้อมูลระบบ (System State Backup)
 • การสำรองข้อมูลเฉพาะ Folder ที่ระบุ
 • การสำรองฐานข้อมูลต่างๆ (Database Backup)
 • การสำรองข้อมูลอื่นๆ ของระบบ

บทที่ 4 การกู้คืนระบบ Exchange Server 2010

 • การกู้คืนระบบจาก Full Server Backup
 • การกู้คืนระบบจาก System State
 • การติดตั้ง Exchange Server 2010 ใน Recovery Mode Install
 • การกู้คืนข้อมูลที่สาคัญในการทางานของ Exchange Server
 • การกู้คืน E-mail ที่โดนลบทิ้งในกรณีต่างๆ
 • การกู้คืน Edge Transport Server

ซึ่งทั้ง  4 บทนี้  สามารถ Download ได้ใน Link ต่อไปนี้

บทที่ 1

Download (Size 627 KB)

บทที่ 2

Download (Size 508 KB)

บทที่ 3

Download (Size 3.7 MB)

บทที่ 4

Download (Size 3.7 MB)

รวม Zipped Files ของทุกบท

Download (Size 8.0 MB)

ปอลิง 1. เวลา Download จะ เปิด Tab ใหม่นะครับ ขอให้ Allow Pop-ups Blocker ไว้ให้ด้วยนะครับ
2. รบกวน Download ทีละ File นะครับ

ท้ายนี้ขอทิ้งท้ายไว้เล็กน้อยว่า วิธีการที่นำเสนอนี้เป็นการสำรองและกู้คืนระบบ ในแนวทางหนึ่งซึ่งทดสอบ ใน Lab Test นะครับ ดังนั้นหากนำไปใช้งานจริงๆ อาจจะมีบางส่วนที่เกิดปัญหาขัดข้องประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นแนวทางในการสำรองและกู้คืนระบบ Exchange Server 2010 ในองค์กรของท่านบ้างนะครับ

[/sociallocker]

Comments

comments

Powered by Facebook Comments