แจกฟรี !!! [Update Download Link] คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Exchange Server High Availability เพื่อเสริมประสิทธิภาพและลด downtime ของระบบ

0
29,207 views

[sociallocker] Header_Picture_Exchange_HA6

สวัสดีครับพี่น้องชาว IT Pros ร่วมอาชีพทุกท่านครับ

หลังจากที่เมื่อตอนต้นปีผมได้ Update หนังสือเกี่ยวกับ การ Backup การ Recovery สำหรับระบบ Exchange Server 2010 ไปแล้ว และได้รับการตอบรับโดยการ download ไปอ่านกันเป็นจำนวนครับ ด้วยเหตุนี้ผมจึงได้ตั้งใจเรียบเรียงหนังสือคู่มือขึ้นมาอีกเล่มหนึ่ง เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ และบริหารจัดการ High Availiability ของระบบ Exchange Server 2010 มาให้ดูเป็นแนวทางศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันครับ

ซึ่งแนวคิดต่างๆ ในการจัดทำ High Availability ของ Exchange Server 2010 นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Exchange Server 2013 ได้อีกด้วย ซึ่งถ้ามีโอกาสจะได้เรียบเรียงมาให้อ่านกันในโอกาสต่อไปครับ

โดยในคู่มือ “เสริมประสิทธิภาพ ลด Downtime Exchange Server 2010 ด้วย DAG และ NLB” นี้จะแสดงให้เห็นวิธีการในการ config ต่างๆ ที่สำคัญแบบ step-by-step พร้อมคำอธิบายเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ได้ไปการพัฒนาระบบ Exchange Server 2010 ให้มีความสามารถสูงสุด สามารถขยายขนาดให้รองรับผู้ใช้จำนวนมาก ตลอดจนมีความสามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า Server เครื่องใดเครื่องหนึ่งจะเกิดปัญหาขึ้น

เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 6 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1: รู้จักกับ High Availability

 • ความหมายของ High Availability และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 • รูปแบบการทำงานของระบบ High Availability
 • หลักการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม High Availability ให้กับระบบคอมพิวเตอร์

บทที่ 2: เทคนิคในการ High Availability ภายใต้ Windows Platform

 • Microsoft Cluster Service (MS CS)
 • Windows Network Load Balancing Service (WNLB)

บทที่ 3: เจาะลึก High Availability Feature ใน Exchange 2010

 • High Availability Feature สำหรับ Mailbox Server
 • High Availability Feature สำหรับ Hub Transport Server
 • High Availability Feature สำหรับ Client Access Server
 • High Availability Feature สำหรับ Edge Transport Server

 

บทที่ 4: การจัดทำ High Availability สำหรับ Mailbox Server Role

 • โครงสร้างของระบบ Exchange Server สำหรับการจัดทำ High Availability
 • การตั้งค่าและใช้งาน Database Availability Group และ Database Copy
 • การตั้งค่าและใช้งาน Public Folder Replication

บทที่ 5: การจัดทำ High Availability สำหรับ Client Access Server

 • การตั้งค่าการใช้งาน Windows Network Load Balancing Service
 • การตั้งค่า Client Access Server Array
 • การตั้งค่า Exchange Certificate
 • การตั้งค่าในการทำงานต่างๆ สำหรับ Client Access Server

บทที่ 6: การจัดทำ High Availability สำหรับ Hub Transport และ Edge Transport Server Role

 • วิธีการจัดทำ High Availability สำหรับ Hub Transport Server
 • วิธีการจัดทำ High Availability สำหรับ Edge Transport Server

 

ซึ่งเนื้อหาทั้ง 6 บทสามารถ Download จาก Link ต่อไปนี้ครับ

บทนำ

Download  (Size 100 KB)

บทที่ 1 รู้จักกับ High Availability

Download (Size 769 KB)
บทที่ 2: เทคนิคในการ High Availability ภายใต้ Windows Platform Download (Size 707 KB)
บทที่ 3: เจาะลึก High Availability Feature ใน Exchange 2010 Download (Size 1.25 MB)
บทที่ 4: การจัดทำ High Availability สำหรับ Mailbox Server Role Download (Size 3.69 MB)
บทที่ 5: การจัดทำ High Availability สำหรับ Client Access Server Download (Size 5.42 MB)
บทที่ 6: การจัดทำ High Availability สำหรับ Hub Transport และ Edge Transport Server Role Download (Size 1.65 MB)
Download Zip File รวมทุกบท Download (Size 12.6 MB)

ปอลิง 1. เวลา Download จะ เปิด Tab ใหม่นะครับ ขอให้ Allow Pop-ups Blocker ไว้ให้ด้วยนะครับ
2. รบกวน Download ทีละ File นะครับ

[/sociallocker]

Comments

comments

Powered by Facebook Comments