190-101 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network System

0
8,361 views

ศึกษาพื้นฐานสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเครื่องแม่ข่าย การใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการให้บริการบนระบบเครือข่าย การติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย รวมถึงพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของระบบสารสนเทศ

190-101 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network System

สำหรับนักศึกษาเพื่อ Download Slide นะครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments