192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Security Technology)

0
7,787 views

ศึกษาพื้นฐานสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเครื่องแม่ข่าย การใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการให้บริการบนระบบเครือข่าย การติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย รวมถึงพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของระบบสารสนเทศ

 

192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Security Technology)

พื้นที่สำหรับให้นักศึกษา Download Slide ประกอบการเรียนครับ

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments