วิธีการเพิ่ม YouTube ไปยัง SharePoint Online

0
126

ปกติใน SharePoint Online ส่วนใหญ่ เราสามารถทำ Web Part สำหรับ วิดีโอภายใน แต่ปัจจุบันการทำ Intranet ในองค์กรต้องมี Content จากภายนอก เช่น YouTube เป็นต้น


หากในองค์กรเรามี Video บน YouTube เราสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีโดยผ่าน Web Part บน SharePoint Online มีวิธีการดังนี้

1. ใช้โหมด Edit ที่อยู่ด้านขวา

2. ให้ Mouseover ไปที่ เครื่องหมายบวกอยู่ในวงกลมมีไว้เพื่อเพิ่ม Web Part ที่ทันสมัยลงในหน้า จะเห็น Web Part มากมายให้เลือก YouTube

image

3. ให้นำ Embed Code ของ YouTube มาใส่ และกำหนดขนาด

image

4. ใส่เวลาเริ่มต้น แสดงชื่อวิดีโอ หรือแสดงตัวควบคุมหรือไม่

 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจาก Publish

image