Articles Posted by Duangkaew Rujirawanich

ดวงแก้ว รุจิรวนิช หรือแก้ว ทำงานประจำด้าน IT Infrastructure โดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Microsoft Virtualization Technologies ชอบเขียนบทความ เลยใช้เวลาว่างเขียนบทความแบ่งปันให้พี่น้อง IT Pro

 • สรุปงานและสไลด์จากงาน Azure Community – Channel Thailand #3

  ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงาน Azure Community – Channel Thailand #3 ทุกท่าน, Microsoft ประเทศไทย, และ DELL EMC ในการสนับสนุนการจัดงาน อีกทั้งยังเป็น Speaker ให้ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Azure Stack ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้ง หากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสนับสนุนทางทีมเรายินดีค่ะ สรุปสไลด์จากทั้ง 5 หัวข้อค่ะ Session 1: Microsoft Azure Stack Overview by K.Thanyapon (MVP), K.Wannuwat (MVP), K.Kumton (MVP)…

 • บทความ Remote Desktop Services เรื่อง RemoteAPP ตอนที่ 5 การ Add Icon RemoteApp ไปที่ Start Menu หรือ Metro แบบ Manual

  บทความ Remote Desktop Services เรื่อง RemoteAPP ตอนที่ 5 การ Add Icon RemoteApp ไปที่ Start Menu หรือ Metro แบบ Manual เมื่อบทความที่แล้ว ดิฉันได้นำเสนอ “การใช้งาน RemoteApp ผ่าน Web Browser และใส่ Certificate เพื่อให้ Trust Site WebRDS (RDWA)” ไปแล้ว และในบทความตอนนี้…

 • บทความ Remote Desktop Services เรื่อง RemoteAPP ตอนที่ 4 RemoteApp ผ่าน Web Browser

  บทความ Remote Desktop Services เรื่อง RemoteAPP ตอนที่ 4 การใช้งาน RemoteApp ผ่าน Web Browser และใส่ Certificate เพื่อให้ Trust IIS WebRDS (RDWA)           เมื่อบทความที่แล้ว ดิฉันได้นำเสนอ “การ Publish App for RemoteApp” ไปแล้ว และในบทความตอนนี้ ดิฉันก็จะขอพาทุกท่านไป เรียนรู้การใช้งาน…

 • บทความ Remote Desktop Services เรื่อง RemoteAPP ตอนที่ 3 การ Publish App สำหรับ RemoteApp

  บทความ Remote Desktop Services เรื่อง RemoteAPP ตอนที่ 3 การ Publish App สำหรับ RemoteApp                  เมื่อบทความที่แล้ว ดิฉันได้นำเสนอ “Overview Role Service ของ Server ที่ใช้ใน RemoteApp และ การติดตั้งใช้งานเบื้องต้น” ไปแล้ว ซึ่งได้กล่าวถึงเฉพาะ เรื่อง…

 • บทความ Remote Desktop Services เรื่อง RemoteAPP ตอนที่ 2 การติดตั้งใช้งานเบื้องต้น

  บทความ Remote Desktop Services เรื่อง RemoteAPP ตอนที่ 2 Overview Role Service ของ Server ที่ใช้ใน RemoteApp และ การติดตั้งใช้งานเบื้องต้น                 เมื่อบทความที่แล้ว ดิฉันได้นำเสนอ “Overview เรื่องของประโยชน์ และ การใช้งานเบื้องต้น” ไปแล้ว และในบทความตอนนี้ ดิฉันก็จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ RemoteApp…

 • บทความ Remote Desktop Services เรื่อง RemoteAPP ตอนที่ 1

  Overview เรื่องของประโยชน์ และ การใช้งานเบื้องต้น RemoteApp เป็น Tool ของ Microsoft ที่ใช้เรียกใช้งาน Application ที่ Server ผ่าน Network RemoteApp ถูกสร้างจาก Role “Remote Desktop Services” ของ Microsoft เนื่องจาก ดิฉันสนใจและได้เล่น Product ตัวนี้มาแล้ว จึงได้ยกหัวข้อเรื่อง RemoteApp มานำเสนอให้ฟังกันค่ะ ซึ่งแบ่งได้หลายหัวข้อด้วยกัน ในบทความนี้ ดิฉันจะมา Overview เรื่องของประโยชน์…

%d bloggers like this: