Thanyapon Sananakin

Azure Community Channel #4 – Azure Stack

Written by Thanyapon Sananakin. Posted in Featured Posts, MVPSkill Events

Tagged: , , , ,

Published on February 09, 2018 with No Comments

Mvpskill ร่วมกับ HPE (Thailand), G-Able, และ Microsoft (Thailand) ในการจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ระหว่างๆ เพื่อนๆ พี่น้อง ผู้ใช้งานเทคโนโลยีระบบคลาว์ด โดยเฉพาะอย่างการใช้งาน Azure Stack ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการย่อการทำงานของระบบคลาว์ดชั้นนำคือ Microsoft Azure มาไว้ในองค์กรของคุณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพในองค์กร

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

สถานที่จัดงาน : ห้อง Victor 2 ชั้น 8 Victor Club อาคาร สาทรสแควร์ (สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีย์) ดูแผนที่

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน:  รับจำนวนจำกัด เพียง 80 ท่านเท่านั้น  (ท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่มา คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาติให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป)

การลงทะเบียน: เปิดลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.00 น. คลิกที่นี่เพื่อไปที่หน้าลงทะเบียน

สำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมแชร์ประสบการณ์ การใช้งาน Azure Stack สามารถแจ้งความประสงค์ได้ในช่วงของการลงทะเบียน หรือแจ้งผ่าน Inbox ของ Mvpskill  และรับของรางวัลสุดพิเศษ จาก Microsoft (Thailand) ครับ

กำหนดการจัดกิจกรรม: 

 

Time Topic Speaker
13.00 – 13.30 Registration Mvpskill Staffs
13.30 – 13.45 Opening Speech Mvpskill
13.45 – 14.30 Azure Stack & Licensing

อธิบายรูปแบบการคิดค่า Licensing และการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Azure Stack

HPE
14.30 – 14.40 Coffee Break
14.40 – 15.20 App Service on Azure Stack

การใช้งาน App Service ซึ่งเป็นการให้บริการคลาว์ดในรูปแบบ PaaS (Platform as a service) บน Azure Stack

 HPE
15.20 – 16.00 Azure Resource Manager Template & PowerShell on Azure Stack

เสริมประสิทธิภาพการบริการจัดการ Azure Stack โดยใช้ Azure Resource Manager (ARM) Template และ Windows PowerShell

Thanyapon Sananakin

Kumton Suttiraksiri

16.00 – 16.30 Azure Stack Demo

สาธิตการใช้งาน Azure Stack

KPW
16.30 – 17.00 Community Activity

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การใช้งาน Azure Stack และถ่ายภาพหมู่ ปิดงาน

Mvpskill

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

About Thanyapon Sananakin

Thanyapon Sananakin

Thanyapon Sananakin | MVP Microsoft Azure

Browse Archived Articles by

No Comments

Comments for Azure Community Channel #4 – Azure Stack are now closed.

%d bloggers like this: