Azure Community Channel #4 – Azure Stack [Event POSTPONED]

0
2,669 views

เรียนท่านผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา Azure Community Channel #4 – Azure Stack ทุกท่าน

เนื่องจากคณะผู้จัดการ Azure Community Channel #4 – Azure Stack มีปัญหาบางประการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  ดังนั้นทางคณะผู้จัดงานจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน ซึ่งเมื่อมีกำหนดการที่แน่ชัดเมื่อไร จะแจ้งให้ทราบ และประกาศลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย

ธัญพล ษณะนาคินทร์  (Mvpskill.com)

To All Attendees for Azure Community Channel #4 – Azure Stack 

According to the organizer team experience some technical difficulties in organizing the event “Azure Community Channel #4 – Azure Stack”.   We would like to POSTPONED the event, We will announced for the schedule and re-start the register process as well.

 

Sorry for inconvience courses,

Thanyapon Sananakin (Mvpskill.com)

Mvpskill ร่วมกับ HPE (Thailand), G-Able, และ Microsoft (Thailand) ในการจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ระหว่างๆ เพื่อนๆ พี่น้อง ผู้ใช้งานเทคโนโลยีระบบคลาว์ด โดยเฉพาะอย่างการใช้งาน Azure Stack ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการย่อการทำงานของระบบคลาว์ดชั้นนำคือ Microsoft Azure มาไว้ในองค์กรของคุณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพในองค์กร

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

สถานที่จัดงาน : ห้อง Victor 2 ชั้น 8 Victor Club อาคาร สาทรสแควร์ (สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีย์) ดูแผนที่

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน:  รับจำนวนจำกัด เพียง 80 ท่านเท่านั้น  (ท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่มา คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาติให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป)

การลงทะเบียน: เปิดลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.00 น. คลิกที่นี่เพื่อไปที่หน้าลงทะเบียน

สำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมแชร์ประสบการณ์ การใช้งาน Azure Stack สามารถแจ้งความประสงค์ได้ในช่วงของการลงทะเบียน หรือแจ้งผ่าน Inbox ของ Mvpskill  และรับของรางวัลสุดพิเศษ จาก Microsoft (Thailand) ครับ

กำหนดการจัดกิจกรรม: 

 

Time Topic Speaker
13.00 – 13.30 Registration Mvpskill Staffs
13.30 – 13.45 Opening Speech Mvpskill
13.45 – 14.30 Azure Stack & Licensing

อธิบายรูปแบบการคิดค่า Licensing และการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Azure Stack

HPE
14.30 – 14.40 Coffee Break
14.40 – 15.20 App Service on Azure Stack

การใช้งาน App Service ซึ่งเป็นการให้บริการคลาว์ดในรูปแบบ PaaS (Platform as a service) บน Azure Stack

 HPE
15.20 – 16.00 Azure Resource Manager Template & PowerShell on Azure Stack

เสริมประสิทธิภาพการบริการจัดการ Azure Stack โดยใช้ Azure Resource Manager (ARM) Template และ Windows PowerShell

Thanyapon Sananakin

Kumton Suttiraksiri

16.00 – 16.30 Azure Stack Demo

สาธิตการใช้งาน Azure Stack

KPW
16.30 – 17.00 Community Activity

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การใช้งาน Azure Stack และถ่ายภาพหมู่ ปิดงาน

Mvpskill

Comments

comments

Powered by Facebook Comments