คู่มือเริ่มต้น Microsoft Azure สำหรับ IT (Azure Onboarding Guide for IT Organizations) ตอนที่ 1 Moving to the cloud #1

0
2,658 views

วันนี้ผมและน้องแก้ว มาช่วยกันเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ชาว IT ได้เข้าใจการใช้งาน Microsoft Azure กันง่ายขึ้นครับ มีหลายอย่างที่เป็นเหตุผลที่ดีสำหรับองค์กร Enterprises ที่มีแผนจะย้ายระบบขึ้น Cloud(Microsoft Azure)

เพื่อศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานที่รวดเร็ว สามารถดึง Report ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลหรือจัดการวิเคาระห์ข้อมูล , ติดตามนวัตกรรมใหม่ๆ และ เรื่องลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการจัดการเป็นศูนย์กลาง(Center Managements)

จากการสำรวจพบว่า การนำ Cloud(Microsoft Azure) ไปใช้มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น และได้รับความนิยมในปัจจุบัน และจากอัตตราในการใช้ Cloud ที่ยอดเยี่ยมนี้ สามารถอธิบายได้ว่า ในองค์กรขนาดใหญ่ ในปัจจุบันกำลังใช้งานระบบ แบบ Hybrid environment

ซึ่งเป็นการใช้งานทั้งระบบ On-premises และ ระบบ Cloud-based services เพื่อเชื่อมต่อกัน

image

 

Cloud(Microsoft Azure) นั้นได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้บริการเทคโนโลยีขององค์กร โดยก่อนหน้านี้ ทั้งพนักงานบริษัทและฝ่ายผู้บริหาร ต่างถูกจำกัดขอบเขตบางอย่างมาตลอด จนกระทั้งได้พบและได้ใช้งาน Cloud application, และบ่อยครั้งที่ถูกจำกัดการใช้งาน

จากฝ่าย IT ด้วยปัจจัยต่างๆ ถึงแม้จะได้รับประโยชน์จากการย้ายมาใช้ระบบ Cloud แต่องค์กรก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งการ integrate ระบบ Cloud Service เข้ามาในโครงสร้างของระบบ Enterprise , ระบบความปลอดภัย และการปฎิบัติให้อยู่ในข้อกำหนดขององค์กร

รวมทั้งการบริหารจัดการการใช้งาน Cloud ของพนักงานบริษัท , การสร้างกระบวนการปฎิบัติงานสำหรับ Cloud Services และ การพัฒนาความสามารถของกลุ่ม Development ให้สามารถทำงานได้ในยุคของ Cloud

31

 

ในขณะที่ บริษัทต่างๆได้ย้ายข้อมูลขึ้น Cloud ทางฝ่าย IT ก็กำลังมองถึงนโยบายและกระบวนการต่างๆ เพื่อให้พนักงานและฝ่ายบริหารสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ Cloud services ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย , กฏระเบียบ และการกำกับดูแลข้อมูลขององค์กร เพื่อให้ดูภาพรวม , แนวทางปฏิบัติ และ Best practices สำหรับฝ่าย IT ในการแนะนำผู้ใช้งาน และบริหารจัดการ Microsoft Azure-based services ร่วมกันกับองค์กรของพวกเขา โดยมีเป้าหมายหลักคือ Enterprise Architects, Cloud Architects, System Architects และ IT Managers.

เคยคิดไหมว่าทำไม Technology Cloud จึงไม่อาจต้านทานได้ และทำไมการเปลี่ยนผ่านนี้จึงเป็นแนวคิดที่ดีสำหรับธุรกิจ ซึ่งการตอบคำถามนี้นั้นสำคัญมากต่อธุรกิจก่อนที่จะตัดสินใจย้ายขึ้นมาใช้ Cloud

โดยมีเครื่องมือที่จะทำให้ย้ายไปยัง Cloud นั้นอยู่ภายใต้ 2 หมวดหลัก ได้แก่

1. แรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ รวมทั้งการเติบโตและประสิทธิภาพของธุรกิจ

2. แรงขับเคลื่อนทาง Technology รวมทั้งความรวดเร็วในการใช้งาน ราคา และความเชื่อมั่นด้าน Technology

และสามารถแบ่งได้เป็น 6 แบบ ได้แก่

1. การเติบโตทางธุรกิจ อะไรที่คุณจะทำเพื่อให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จจากมุมมองของการขยายตัว (เช่น การเพิ่มยอด เพิ่มสัดส่วนของส่วนแบ่งกับลูกค้า หรือการเพิ่มผลผลิต) คุณควรกำหนดวิธีการอย่างชัดเจนเพื่อไปให้ถึงจุดหมายของคุณ

2. ประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ ให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นหรือลดการใช้ทรัพยากรลง สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างผลตอบรับที่ดีและเพิ่มแรงขับเคลื่อน (เช่น การใช้เวลาในการทำงานเพิ่มมากขึ้น) หรือ ลดค่าใช่จ่าย (เช่น การลดความต้องการในการใช้ทรัพยากร)

3. ประสบการณ์ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกปัจจุบันก็คือ ประสบการณ์จริงที่ทางลูกค้าได้รับ การได้รับประสบการณ์ที่ดีสามารถช่วยเพิ่มความภักดีในการใช้ brand ในหมู่ลูกค้าและความน่าจดจำในหมู่พนักงาน โดยทั่วไปถ้าประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปในเชิงบวก จะมีผลอย่างมากกับมูลค่าของ brand

4. ความว่องไว เป็นเครื่องมือที่พบมากที่สุดสำหรับระบบ Cloud ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ IT กำลังเป็นผู้นำในการคิดค่าบริการ ความคล่องแคล่วว่องไวช่วยให้ IT เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับขนาดได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับความต้องการทางธุรกิจ

5. ค่าใช้จ่าย ความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือทางด้าน Technology และแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจมักจะไม่เข้าใจกัน แม้ว่าประสิทธิภาพจะสามารถเป็นผู้นำในการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ผู้ควบคุมต้นทุนมักมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนทาง IT ทั้งเรื่อง License , การดำเนินงาน หรือ การกำหนดรูปแบบค่าใช้จ่ายสำหรับ Technology Solutions

6. ความเชื่อมั่น สุดท้าย การรับประกัน เป็นปัจจัยอีกอย่างที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ Technology เช่น การป้องกัน การขัดข้องของDatacenterหรือการละเมิดด้าน Security และการเพิ่มความสามารถในการ recovery อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การที่ Cloud ได้รับความเชื่อมั่นนั้นช่วยให้ IT สามารถใช้ยุทธศาสตร์และส่งต่อความรับผิดชอบไปยังผู้ให้บริการ Cloud ซึ่งมักจะจัดการดูแล Datacenter ได้ดีมากกว่าองค์กร

 

สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ ติดตามใน ตอนที่ 2 Moving to the cloud #2 นะครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments