Camera Upload บน Android สามารถให้ใช้งานได้แล้ว

0
338 views

ฟีเจอร์ Camera Upload บน OneDrive ตอนนี้พร้อมให้ใช้งานสำหรับลูกค้าแล้ว

สำหรับคนที่ใช้งาน OneDrive for Business เป็นประจำเวลาเราถ่ายงาน อยากให้เก็บบนนั้นเลย คราวนี้จะง่ายขึ้น โดยจะทำการอัพโหลดอัตโนมัติจาก Camera Roll

 

วิธีการเริ่มใช้งานให้ไปที่

ME > Photo และทำการ Turn On ตรง Camera Upload 8ราวนี้ทุกรูปที่เราถ่ายจะเก็บเข้าไปใน OneDrive for Business อัตโนมัติ

Android Camera Upload.png

หมายเหตุ ฟีเจอร์นี้สนับสนุน OneDrive บัญชีเดียว ถ้าคุณมีทั้ง OneDrive และ OneDrive for Business คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

Comments

comments

Powered by Facebook Comments