Home Featured Posts

Featured Posts

ข่าวความเคลื่อนไหวอัพเดพในวงการ และบทความใหม่

No posts to display

Must Read

SharePoint Online Management Shell

จัดการ SharePoint Online ให้อยู่หมัดด้วย Management Shell #1

สวัดดีครับชาว ITPro ทั้งหลาย ที่ต้องทำหน้าที่ดูแล SharePoint Online ของบริษัทที่ท่านทำงานหรือจะเป็นของลูกค้าที่ได้จ้างท่านคอยจัดการสิ่งต่างๆให้ โดยปกติเราก็จะใช้ สิทธิ์ Global Administrator ของ O365 เข้าไปจัดการเรื่อง Administrative กับ Workload ต่างๆของ O365 วันนี้ผมจะไม่กล่าวถึงเรื่อง Admin Roles ของ O365...