No posts to display

Must Read

ทำความรู้จัก Exchange 2016 Server : ภาค 3 – Exchange Server 2016...

หลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง Exchange Server 2016 ในส่วนของ Mailbox Server Role ไปแล้วนั้น ในภาคนี้จะพักเบรคเนื้อหาหนักๆ ไว้สักตอนนึงนะครับ โดยจะให้ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Exchange Server 2016 Management Tools กันก่อนว่ามีอะไรให้ผู้ดูแลระบบเลือกใช้ในการทำงานได้บ้างครับ เครื่องมือในการบริหารจัดการ Exchange Server 2016 นั้นก็จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ...