Certification & Exam

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการสอบ Certification สำหรับ IT Pro

Must Read

หนังสือ คู่มือ Microsoft Exchange Server 2010 โดยพี่ตุลย์

วางแผงแล้วคร้าบบ หนังสือ คู่มือ Microsoft Exchange Server 2010 โดยพี่ตุลย์ Microsoft Exchange Server 2010 เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้านอีเมล์ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการตารางเวลานัดหมาย (Calendar), ระบบแจ้งเตือนงานสำคัญ (Tasks), ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact) ซึ่งช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้อธิบายความเป็นมาของระบบ Microsoft Exchange รวมถึงการทำงานของโปรโตคอล SMTP,...