Must Read

EMS ตอนที่ 1 ภาพรวมของ Enterprise Mobility Suite

สวัสดีครับ วิดีโอชุดนี้ผมได้รับคำถามหลายๆคำถามว่า ผมอยากได้การควบคุมข้อมูลไม่ให้รั่วไหลผ่าน Application และ อุปกรณ์ แต่ไม่อยากลงทุนเรื่อง server บริหารจัดการจากที่ไหนก็ได้ ก็เลยทำให้เกิดวิดีโอชุดนี้เรื่อง Microsoft Enterprise Mobility Suite(EMS) ขึ้นมา ซึ่งในวิดีโอนี้จะพูดถึงการ Activate License ด้วย พร้อมทั้งการตั้ง Domain Controller บน Azure...