วิธีติดตั้ง Active Directory Windows 2008R2

VDO Learning Step by Step สำหรับเรียนรู้ที่จะติดตั้ง ADDS Roles (การสร้าง Domain Controller เครื่องแรกในระบบ) VDO นี้ใช้ประกอบการเรียนรู้ตามหนังสือที่แจกฟรีในหน้า Download Ebook นะครับ Server Name = dc01 Domain Name = demo.local IP Address = 192.168.1.10   http://www.youtube.com/v/wad3B6vpbwM?hl=en&hd=1 วิธีติดตั้ง...

Group Policy in Windows 7 / Windows Server 2008 R2 (ภาษาไทย)

บันทึกย้อนหลัง การถ่ายทอดสด Keynote และ Session ต่างๆ ในงาน TECHNET/MSDN Campus Live จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 Session: How to Save Money, Time,...

Must Read

การติดตั้ง DirSync ระหว่าง Active Directory และ Office 365

บทความนี้จะกล่าวถึงการติดตั้ง Directory Synchronization ระหว่าง Active Directory (On-Premise) และ Office 365 โดยใน Lab นี้จะเรียกสั้นๆว่า DirSync Tool เมื่อจบ Lab นี้ Domain ของเราจะทำการซิงค์ไปยัง Office 365 ได้ Lab ที่ผมตั้งเป็นประมาณนี้ครับ Domain...