Active Directory & Group Policy

บทความเกี่ยวกับ Active Directory และ Group Policy

เก็บตก Power Shell จาก mvpskill.com: "Technical show case Windows Server 2012" ภาค 2 –...

เอาหล่ะครับ หลังจากที่มีพื้นฐานกับการทำงานของ Windows Power Shell กันไปแล้วในภาคที่ 1 นะครับ ทีนี้ในภารนี้เรามาดูการเขียน script แบบง่ายๆ ซึ่งผมจะขอยกตัวอย่าง script ในการสร้าง AD user จากแฟ้มข้อมูล CSV กันครับ การทำงานของ Windows Power Shell กับแฟ้มข้อมูล CSV เป็นที่ทราบกันดีว่าแฟ้มข้อมูลที่มีส่วนขยายเป็น...
@mvpskill.com

Group Policy Access-Denied-Assistance

  ติดตามถามตอบปัญหาเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Platform ได้ที่ http://www.mvpskill.com/forums สามารถสมัครสมาชิกโดยใช้ Login ผ่าน Facebook Account ได้เลยครับ Group Policy Access-Denied-Assistance เป็น ทางเลือกใหม่สำหรับ GPO บน Windows Server 2012 และ Windows 8 ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งค่า Error Message...

ประเภทของ Active Directory Domain Controller และการนำไปใช้งาน

รู้จักประเภทของ โดเมนและการเลือกใช้งานกันครับ จากรูปด้านล่างแสดงถึง Enterprise Admins Group ที่สมาชิกใน Groups นี้สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ทุก Domain ใน Forest เดียวกัน · Additional Domain Controller เป็นการเพิ่ม Domain Controller เข้าไปใน Domain ที่มีอยู่แล้ว เพื่อแบ่งเบาภาระการทำงานของ Domain Controller ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้และเพิ่มการรองรับการทำงานในกรณีที่...
@mvpskill.com

PowerShell ค้นหา Job Title จาก User บน Active Directory

ที่ GUI ของ Active Directory บน Attribute ของ User จะเจอตำแหน่งงาน หรือ Job Title เป็นตามรูปนี้ครับ แต่พอผมจะเอาไปตั้งค่า Dynamic Control โดยการเพิ่ม Claim Type เป็นตำแหน่งงานของ...

เครื่องมือพื้นฐานในการจัดการ Active Directory

หลังจากที่เรามี Domain Controller ตัวแรกในระบบแล้ว สิ่งที่ผู้ดูแลระบบต้องรับมือต่อไปคือการบริหารจัดการเพื่อให้ User สามารถเข้าใช้งานได้ครับ ใน Module นี้จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่ ผู้ดูแลระบบจำเป็นจะต้องหัดใช้ ทำความรู้จักไว้ เครื่องมือหลักสำหรับเอาไว้บริหารจัดการ Active Directory สำหรับผู้ดูแลระบบมีดังต่อไปนี้ · Active Directory Users and Computers เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ Active Directory...

How to use Active Directory Best Practices Analyzer

วิธีใช้งาน Active Directory Best Practices Analyzer Best Practices Analyzer เป็นเครื่องมือฟรี สำหรับบริหารจัดการ Server ที่มีมาพร้อมกับ Windows Server 2008 ขึ้นไปอยู่แล้ว สามารถเรียกใช้ได้จากเมนู Server Manager ได้เลยครับ ข้อดีของ Best Practices Analyzer (ขอเรียกสั้น...

การใช้งาน Server Core ผ่าน Remote ด้วย Sconfig.cmd และ RSAT

Server Core ของ Windows 2008R2 มีเครื่องมือในการช่วยปรับแต่งระบบที่ง่ายขึ้นครับ โดยทำมาเป็น menu รวมคำสั่งที่จำเป็นต้องใช้งานพื้นฐาน เรียกว่า sconfig.cmd อ้างอิงจาก http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee441254(WS.10).aspx ดังนั้นหากเราต้องการใช้งาน Server Core โดยที่ไม่มีความชำนาญใน Command ของ Server Core มากนักผมแนะนำให้ใช้งาน Server Core (โดยเฉพาะการใช้งานในรูปแบบ Active Directory) ตาม...

ตัวอย่างการใช้งาน PowerShell กับ user, OU, Groups, Computer Account

ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับ Domain = demo.local คำสั่ง PowerShell เพื่อเปลี่ยน List User Account Get-Help Get-ADUser -Parameter Properties(พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง –Parameter ของ Get-ADUser)   Get-ADUser -Filter 'office –eq ”BKK"' –Properties Office,StreetAddress,City,State,Country,PostalCode | Format-Table SamAccountName,Office,StreetAddress,City,State,Country,PostalCode (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อให้...

Windows Server Security Log ที่สำคัญและความแตกต่างกันของ Windows Server Log ของ windows Server 2003 และ Windows...

  ใน KB นี้ผมจะชี้ให้ดูสามเรื่องครับ 1. Event ID ที่สำคัญของ Security Log ของ Windows Server 2. Event ID ที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่หมายเลขเปลี่ยนไประหว่าง Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 3. การใช้เครื่องมือ Export...
@mvpskill.com

Windows Group Policy Block Removable Media

ติดตามถามตอบปัญหาเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Platform ได้ที่ http://www.mvpskill.com/forums สามารถสมัครสมาชิกโดยใช้ Login ผ่าน Facebook Account ได้เลยครับ Windows Group Policy Block Removable Media Group Policy Object หรือ GPO เป็นเรื่องที่ไม่ยาก และไม่ง่ายเลยครับ ประโยชน์ของการบังคับใช้ GPO ในการจัดการ...

Must Read

วิธี Full Backup / Restore Windows10 แบบง่าย และฟรี (System Image Recovery)

How to backup / Restore Windows 10 วิธี Full Backup / Restore Windows10 แบบง่าย และฟรี (System Image Recovery) ภัยคุกคามสมัยนี้โดยเฉพาะ ransomware ทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับการ Backup Data / Operating System...