วิธีการเปลี่ยน properties ของ User ใน Office 365

0
1,619 views
ถึงแม้ว่าเราจะใช้งาน Office 365 Admin Center ได้ในการแก้ไข Properties ของ User แต่ถ้าจะให้แก้ทั้งหมดคงไม่ไหวแน่ๆ เราต้องใช้ PowerShell ในการแก้ไข ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ วิธีนี้จะใช้ไม่ได้ ถ้าเราใช้ Azure Active Directory Sync ต้องไปแก้ที่ Active Directory

วิธีแก้ Property ของบุคคลเดียว

Set-MsolUser -UserPrincipalName user1@mvpskill.com -UsageLocation “TH”

 

ส่วน parameter อื่นที่ใช้งาน

 • -City “<city name>”
 • -Country “<country name>”
 • -Department “<department name>”
 • -DisplayName “<full user name>”
 • -Fax “<fax number>”
 • -FirstName “<user first name>”
 • -LastName “<user last name>”
 • -MobilePhone “<mobile phone number>”
 • -Office “<office location>”
 • -PhoneNumber “<office phone number>”
 • -PostalCode “<postal code>”
 • -PreferredLanguage “<language>”
 • -State “<state name>”
 • -StreetAddress “<street address>”
 • -Title “<title name>”
 • -UsageLocation “<2-character country or region code>”

 

ถ้าต้องการเปลี่ยน Property ทุก User

Get-MsolUser | Set-MsolUser -UsageLocation "TH"

ถ้าต้องการเปลี่ยนเฉพาะบางแผนก
Get-MsolUser | Where-Object {$_.Department -eq "Accounting"} | Set-MsolUser -UsageLocation "TH"

หมายเหตุ (Where-Object {$_.Department –eq "Accounting"}) คือ ชื่อของแผนกที่เรามีการกำหนดค่าก่อนหน้านี้

Comments

comments

Powered by Facebook Comments