ตรวจสอบไฟล์ของ User ที่อยู่ใน OneDrive for Business

0
2,053 views

เมื่อผู้ใช้งานเริ่มงานเมล์ใน Office 365 บริการที่จะตามมาคือต้องหาที่เก็บไฟล์งานขนาดใหญ่ นั่นคือบริการ OneDrive for Business ซึ่งจะมีให้ใช้งานกันถึง 1 TB ช่วยในการแชร์และส่งไฟล์ในขนาดใหญ่ ซึ่งในหลายๆองค์กรมีเริ่มให้ใช้งานกัน

และจะมีคำถามว่า ในมุมของผู้ดูแลระบบเราจะตรวจสอบไฟล์ หรือดึงไฟล์นั้นจาก OneDrive for Business ของ user ได้อย่างไร เพราะบางครั้งเราต้องมีการทำงานกับฝ่ายอื่น เช่น ฝ่ายกฏหมาย หรือฝ่ายบริหาร ต้องการไฟล์จาก user นั้น โดยให้เขาไม่รู้ตัว

การที่เราจะเข้าไปถึงเอกสารของ user ได้ จะต้องได้รับสิทธิ์ admin เข้าไปถึงที่จัดเก็บ OneDrive for Business หรือ My Site นั่นเอง ขั้นตอนด้านล่าง เป็นขั้นตอนในการเข้าไดูเอกสารได้ดังต่อไปนี้

1. Login ด้วย Office 365 Global Admin

2. ไปยัง SharePoint Admin Center

image

3. ใต้ SharePoint Admin Center  เลือก User Profiles > Manage User Profiles

image

4. ค้นหาชื่อ User ที่ต้องการ โดยคลิกที่ Manage site collection owners

image

5. พิมพ์ชื่อของบุคคลที่ต้องการเข้าไปดูที่ช่อง Site Collection Administrators

image

6. เมื่อเสร็จเรียบร้อย กลับไปคลิกที่ชื่อ user นั้น แล้วเลือก Manage Personal Site

image

7. จะไปหน้าของ user นั้น เลือก Documents

image

8. ปรากฏไฟล์ใน OneDrive for Business ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้

image

 

โปรดติตตามตอนหน้า

MVP_Logo_Horizontal_Secondary_Blue288_CMYK_300ppi

Comments

comments

Powered by Facebook Comments