อนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล และมูลนิธิทางการแพทย์

0
1,590 views

ตามที่ทีมงาน Mvpskill ได้มีแผนที่จะจัด Workshop Windows Forensic for Beginner Admin ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 และได้ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครเข้าร่วม Workshop ทำการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล และมูลนิธิทางการแพทย์ต่างๆ นั้น บัดนี้ได้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว ทีมงาน Mvpskill ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ดังนี้

ทีมงาน Mvpskill ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่สละทรัพย์อันมีค่ามาร่วมกิจกรรมกับ Mvpskill และร่วมบริจาคเงินกับโรงพยาบาลและมูลนิธิทางการแพทย์ต่างๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อเฟสบุ๊ก หน่วยงานที่รับบริจาค จำนวนเงิน (บาท)
1 Nuttawat Apiaekpathom มูลนิธิ รพ. เด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1,000
2 Jakkapol Chandrawat โรงพยาบาลเด็ก | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 500
3 Nuschuphon Keawmanee โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ 500
4 PNaphat NT รพ. ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 200
5 Aphisit Sirisit โรงพยาบาลสงฆ์ 300
6 Blackpiggy K-Kongatepradit ศิริราชมูลนิธิ 300
7 Jaturong Yaites ศิริราชมูลนิธิ 100
8 Patchara Tor มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 300
9 W** ไม่ประสงค์ออกนาม
10 Bank Bank Santivasuta โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 200
11 Thanakom Siriwatanapakorn ศิริราชมูลนิธิ (ทุนธงวันมหิดล) 1,000
12 Dong Tia สภากาชาดไทย 200
13 Win Win สภากาชาดไทย 300
รวม 4,900

และในโอกาสนี้ทาง บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสถานที่ และอาหาร ตลอดการ Workshop ในครั้งนี้ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนตามโครงการนี้อีก 3,900 บาท ซึ่งทางทีมงาน Mvpskill จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปบริจาคให้กับ 2มูลนิธิ ดังนี้
1. ศิริราช มูลนิธิ ร่วมบริจาคทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา จำนวน 2,000 บาท
2. โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1,900 บาท

นอกจากนี้ทีมงาน Mvpskill จะร่วมบริจาคให้กับศิริราชมูลนิธิ และโรงพยาบาล รามาธิบดี อีกมูลนิธิละ 500 บาท

ทั้งนี้ทีมงาน Mvpskill ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอให้กุศลนี้จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวสุขภาพแข็ง โรคภัยไม่เบียดเบียน และขอให้ Datacenter มีแต่สีเขียว ส่วนสีส้ม สีแดงจงอย่ามากล้ำกลาย ทุกท่านทุกคนเทอญญญ…..

Comments

comments

Powered by Facebook Comments