วิธีการปิด Microsoft PowerApps, Microsoft Flow และ Dynamics 365

0
2,166 views

บริการใหม่จาก Microsoft Office 365 ที่อยู่บน App Launcher ที่ผู้ใช้งานได้รับใหม่คือ Microsoft PowerApps, Microsoft Flow และ Dynamics 365  ซึ่งในมุมการใช้งานบางองค์กร อาจจะยังไม่พร้อมให้ผู้ใช้งานได้ใช้บริการเหล่านี้ เราสามารถปิดบริการนี้ชั่วคราวได้ หากพร้อมค่อยเปิดใช้งานอีกที

image

โดยเราจะใช้ PowerShell ในการปิดบริการเหล่านี้

ก่อนจะเริ่มเรามาดูว่าเรามีบริการอะไรบ้าง

Get-MsolAccountSku | select -ExpandProperty ServiceStatus

ตัวอย่างดังรูป

image

วิธีการปิดบริการ Flow และ Power Apps บน Office 365

ซึ่งการปิดนี้จะลบ 2 บริการนี้ออกจาก App Launcher

$LO = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId “cloudready0210:ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF” -DisabledPlans “FLOW_O365_P3”, “POWERAPPS_O365_P3”

 

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $True} | Set-MsolUserLicense -LicenseOptions $LO

 

cloudready0210:ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF คือ Tenant ID ของตัวทดสอบ

(วิธีการทดสอบคือ Get-MsolAccountSKU)

แต่ถ้าหากเราต้องการปิดบริการนี้ เพียงแค่คนใดคนหนึ่ง สามารถใช้คำสั่งนี้

ตรวจสอบว่ามีบริการใดบ้างสำหรับ User นี้

 

(Get-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com).Licenses.ServiceStatus

 

ทำการปิดบริการนี้

 

$LO = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId “cloudready0210:ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF” -DisabledPlans “FLOW_O365_P3”, “POWERAPPS_O365_P3”

 

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@contoso.com -LicenseOptions $LO

ผลที่ได้

image

วิธีการปิดบริการ Dynamic 365

ถ้าเราเป็น User ของ Dynamic 365 (Online) ใน Office 365 Subscription เราจะเห็นแอพ Dynamic 365 อยู่ที่ App Launcher ถ้าเราไม่ได้เป็น user ของ Dynamic 365 แต่เราเป็น user ของ Dynamics CRM, AX และ PowerApps เราจะมี Dynamics 365 โดยอัตโนมัติ

เช่นกันถ้าเรายกเลิกบริการ PowerApps บริการของ Dynamics 365 จะทำการปิดบริการเช่นกัน

Comments

comments

Powered by Facebook Comments