How to Change the Windows 7 Log On Screen Background

0
7,019 views

 

การเปลี่ยนภาพหน้าจอ logon ของ Windows 7 ให้เป็นรูปที่เราต้องการ โดยเบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนว่า

รูปที่เป็นหน้า Log On ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนั้นจัดเก็บไว้ที่ Path ดังต่อไปนี้ครับ

C:\Windows\System32\oobe\background.bmp

How to Change the Windows 7 Log On Screen Background, เปลี่ยนภาพ log on Windows 7

คุ้น ๆ มั้ยครับว่าเจอรูปอะไร ก็รูป Background ปัจจุบันที่เราใช้นั่นเองครับ

How to Change the Windows 7 Log On Screen Background, เปลี่ยนภาพ log on Windows 7

พามาดูเฉย ๆ ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับ Step ที่ต้องทำจริง ๆ เบื้องต้นคือ ปรับค่า Folder Option ของ C:\ โดยการเปิด My Computer เลือก Tools > Folder Options ให้ Show ไฟล์ที่ซ่อนไว้ทั้งหมดให้ได้เหมือนในรูปนี้เลยครับ

How to Change the Windows 7 Log On Screen Background, เปลี่ยนภาพ log on Windows 7

จากนั้นไปแก้ไข Registry ให้มีค่าดังนี้ครับ (สองที่ นะครับ)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background]

“OEMBackground”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]

“UseOEMBackground”=dword:00000001

How to Change the Windows 7 Log On Screen Background, เปลี่ยนภาพ log on Windows 7

หลังจากแก้ไข Registry เรียบร้อยแล้วให้หารูปที่ต้องการมาครับ โดยตั้งชื่อว่า backgroundDefault.jpg

(ต้องเป็นไฟล์ .Jpg และมีขนาดเล็กกว่า 256kb เท่านั้นนะครับ)

จากนั้นนำภาพ backgroundDefault.jpg มาทำเพิ่มอีกรูปหนึ่งครับโดยให้มีขนาดเท่ากับ Screen Desktop ของเราครับ

จากรูปเครื่อง Notebook ของผมใช้หน้าจอ 1280×800 ผมจึง Resize backgroundDefault.jpg ให้มีขนาด 1280×800 เพิ่มขึ้นมาอีก 1 รูปโดยตั้งชื่อเป็น background1280x800.jpg.

How to Change the Windows 7 Log On Screen Background, เปลี่ยนภาพ log on Windows 7

จากนั้นนำทั้งสองรูปที่ได้ไปวางไว้ที่ Path = C:\Windows\System32\oobe\info\backgrounds.

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ทำการทดสอบโดยการ Logoff และ Login เข้ามาใหม่อีกครั้งครับ

How to Change the Windows 7 Log On Screen Background, เปลี่ยนภาพ log on Windows 7

ปล หากไม่มี Path นี้อยู่ให้สร้างขึ้นมาเองได้เลยครับ แล้วค่อยเอาไฟล์ไปวางให้เรียบร้อย

หมายเหตุ บทความนี้เกิดจากความต้องการไปปรับแต่งค่าให้ Clients ตามคำร้องขอเลยไปเจอบทความของ mvp อีกท่านนึงชื่อคุณ Brink ใน Forums นี้ครับ http://www.sevenforums.com/members/brink.html?filter[2]=Appearance%20Personalize

สามารถไปติดตามผลงานของคุณ Brink ได้เลยครับ ผมเอามาเขียนบันทึกไว้ในส่วนที่จำเป็นต้องใช้ และใช้ได้จริง ๆ เพื่อบอกต่อ ๆ กันครับ

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments