เปรียบเทียบ Role ของ Lync Server 2010 และ 2013

0
4,749 views

LyncServerRole

(ที่มาภาพ: evangelyze.net)

 ขอแทน Enterprise Edition server ด้วย “EE” และ Standard Edition server ด้วย “SE”

Mediation Server – มีหน้าที่สำหรับแปลง Signaling และ Media
Lync Server 2010: Deploy ได้ 2 แบบ คือ

  1. แบบ collocate คือทำงานร่วมกันบน EE, SE
  2. แบบ stand-alone server หรือ pool servers ก็ได้

Lync Server 2013: เหมือนกับ Lync Server 2010

Director Server – มีหน้าที่สำหรับ authenticating
Lync Server 2010: Deploy แบบ stand-alone server หรือ pool servers ได้ แต่ไม่สามารถ collocate กับ EE, SE
Lync Server 2013: เหมือนกับ Lync Server 2010 แต่ในเอกสาร officially ของไมโครซอฟท์ระบุว่า role นี้ในเวอร์ชั่น 2013 เป็น Optional server (จริงๆ เวอร์ชั่น 2010 ตอน Implement ก็เป็น Optional server ได้เหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้มีระบุไว้)

A/V Conferencing Server – มีหน้าที่สำหรับ A/V conferencing
Lync Server 2010: Deploy ได้ 2 แบบ คือ

  1. แบบ collocate คือทำงานร่วมกันบน EE, SE
  2. แบบ stand-alone server หรือ pool servers ก็ได้

Lync Server 2013: Deploy ได้แบบเดียวคือ collocate ร่วมกันบน EE, SE

Monitoring Server –  มีหน้าที่สำหรับบันทึก CDR และ QoE reports
Lync Server 2010: Deploy เป็นแบบ stand-alone server และสามารถ collocate ทำงานร่วมกับ Archiving Server ได้
Lync Server 2013: Deploy ได้แบบเดียวคือ collocate ร่วมกันบน EE, SE

Archiving Server –  มีหน้าที่สำหรับเก็บ IM หรือข้อความ Chat ถ้าได้รับอนุญาต
Lync Server 2010: Deploy เป็นแบบ stand-alone server และสามารถ collocate ทำงานร่วมกับ Monitoring Server ได้ , เฉพาะในส่วน archived data สามารถแยกไปเก็บใน SQL Database ได้
Lync Server 2013: Deploy ได้แบบเดียวคือ collocate ร่วมกันบน EE, SE ในส่วน archiving stores สามารถเลือกเก็บได้ทั้งบน Exchange 2013 หรือ SQL Database

Persistent Chat – เป็นห้องสนทนากลุ่มข้อมูลจะถูกเก็บไว้แบบถาวร
Lync Server 2010: ถูกเรียกว่า Group Chat มี environment ของตัวเองซึ่ง integrate กับตัว Lync Server
Lync Server 2013: ปัจจุบันเรียก Persistent Chat ใน SE สามารถ collocate ทำงานรวมกับตัว Lync Front-End Server ได้ แต่ถ้าเป็น EE ต้องแยกเป็น stand-alone server

Office Web Apps Server – ไม่ได้อยู่ใน Lync Solution แต่เพื่อใช้ในการแชร์ PowerPoint
Lync Server 2010: ไม่มี ไม่ได้ถูกแยกออกมาเป็น Server
Lync Server 2013: แชร์ PowerPoint โดยใช้มาตรฐาน DHTML และ JavaScript ในการ broadcast ไฟล์ PPT

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments