Kumton Suttiraksiri

Office 365 Admin : 10 ข้อควรรู้ก่อนการเลือกใช้คลาวน์

Written by Kumton Suttiraksiri. Posted in Download E-Book, Office 365

Tagged:

Published on October 07, 2016 with No Comments

ทุกครั้งที่ผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าของธุรกิจที่จะตัดสินใจการใช้งานคลาวน์ ไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตาม มีสิ่งที่ต้องคำนึง และต้องหาข้อมูลที่ช่วยในการอ้างอิง ถ้าเป็น Office 365 จะมีเอกสารที่ช่วยใช้อ้างอิงได้ กับ 10 ข้อความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเรื่องคลาวน์ โดย Office 365 จะมีบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น Office 365 Trust Center โดยมีข้อมูลเอกสารที่เป็นภาษาไทย ที่มีประโยชน์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่าง

>>Download ที่นี่<<

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

About Kumton Suttiraksiri

Kumton Suttiraksiri

รักและชื่นชอบเทคโนโลยี Microsoft มาตั้งแต่เด็กๆ จนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานจริงๆ ซึ่งโอกาสที่ดีนั้น พร้อมแบ่งปันให้กับทุกคน ตอนนี้สนใจ Microsoft Office 365 เป็นพิเศษ และอยู่เบื้องหลังสถาบันการศึกษา บริษัทที่ใช้งาน Office 365 หลายๆแห่ง

Browse Archived Articles by

No Comments

Comments for Office 365 Admin : 10 ข้อควรรู้ก่อนการเลือกใช้คลาวน์ are now closed.

%d bloggers like this: