Kumton Suttiraksiri

Office 365 Admin: แจก Office 365 Admin E-Book อ่านกันฟรี

Written by Kumton Suttiraksiri. Posted in Download E-Book, Featured Posts, Office 365

Tagged: ,

Published on October 03, 2016 with No Comments

หนังสือ Office 365 E-book สำหรับ Admin หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มอัพเดตจากเล่มเดิมเมื่อปีก่อน คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วย guideline ให้กับ admin ผู้เริ่มต้น ซึ่งผมคิดว่าบางท่านน่าจะพอดาวน์โหลดอ่านไปแล้ว หน้าจออาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ concept เหมือนเดิมครับ ถ้าอยากให้เน้นเรื่องใดเป็นพิเศษบอกกันได้ครับ

Download ที่นี่

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

About Kumton Suttiraksiri

Kumton Suttiraksiri

รักและชื่นชอบเทคโนโลยี Microsoft มาตั้งแต่เด็กๆ จนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานจริงๆ ซึ่งโอกาสที่ดีนั้น พร้อมแบ่งปันให้กับทุกคน ตอนนี้สนใจ Microsoft Office 365 เป็นพิเศษ และอยู่เบื้องหลังสถาบันการศึกษา บริษัทที่ใช้งาน Office 365 หลายๆแห่ง

Browse Archived Articles by

No Comments

Comments for Office 365 Admin: แจก Office 365 Admin E-Book อ่านกันฟรี are now closed.

%d bloggers like this: