Kumton Suttiraksiri

Office 365 Admin : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายใน Office 365

Written by Kumton Suttiraksiri. Posted in Download E-Book, Office 365

Tagged:

Published on October 06, 2016 with No Comments

สิ่งที่สำคัญของการใช้งานคลาวน์ คือ เรื่องความปลอดภัย แต่สิ่งที่ทุกธุรกิจหรือ Admin ต้องคำนึงถึง คือ เรื่องความปลอดภัย เพราะว่าการใช้งานเครื่องมือพวกอีเมล ต้องมีมาตรฐานรองรับ ซึ่งผมก็จะได้รับคำถามซ้ำๆ คล้ายๆกันเรื่อง Office 365 กับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของไทยเรา ซึ่งในเอกสารชุดนี้ จะกล่าวถึงรายละเอียด และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาและอ้างอิงได้

>>Download ที่นี่<<

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

About Kumton Suttiraksiri

Kumton Suttiraksiri

รักและชื่นชอบเทคโนโลยี Microsoft มาตั้งแต่เด็กๆ จนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานจริงๆ ซึ่งโอกาสที่ดีนั้น พร้อมแบ่งปันให้กับทุกคน ตอนนี้สนใจ Microsoft Office 365 เป็นพิเศษ และอยู่เบื้องหลังสถาบันการศึกษา บริษัทที่ใช้งาน Office 365 หลายๆแห่ง

Browse Archived Articles by

No Comments

Comments for Office 365 Admin : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายใน Office 365 are now closed.

%d bloggers like this: