PowerShell : การใช้งานเกี่ยวกับ Computers Object ใน Active Directory

0
5,380 views
PowerShell : การใช้งานเกี่ยวกับ Computers Object ใน Active Directory

คำสั่งที่ผมใช้บ่อยครับ

 

คำสั่งต่อไปนี้มีไว้สำหรับค้นหาและ List Computer Object อันนี้ใช้บ่อยเพื่อหาว่า Computer Object มีกี่เครื่อง อยู่ OU ไหน และมี OS Version อะไรบ้าง (สะดวกดีครับเวลาเอาไว้ทำ Report)

รูปแบบคำสั่ง

get-Adcomputer -Filter * -Properties * | FT Name, OperatingSystem, DistinguishedName

PowerShell : การใช้งานเกี่ยวกับ Computers Object ใน Active Directory

หรือจะเพิ่มรูปแบบคำสั่งสำหรับตรวจเช็คเครื่องที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน (ดู Last Logon) เนื่องจากบ่อยครั้งเราจะเจอ Object ที่ค้างไว้ในระบบซึ่งไม้ได้ถูก Cleanup โดยอัตโนมัติ หาก List ดูเอง จะได้จัดการระบบแบบ Pro-Active ดูก่อนครับ

get-Adcomputer -Filter * -Properties * | FT Name, OperatingSystem, LastLogonDate, DistinguishedName

PowerShell : การใช้งานเกี่ยวกับ Computers Object ใน Active Directory

Comments

comments

Powered by Facebook Comments