วิธีการกำหนด โควต้าให้กับ Office 365 Group

0
1,595 views

ผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่เข้าใจกันดีว่า OneDrive for Business นั้นให้โควต้ามาที่คนละ 1 TB ส่วน SharePoint Online จะเป็นโควต้ารวม คือ 1 TB + 500 MB ต่อผู้ใช้งาน ถ้าเรามีพนักงาน 100 คน เราจะได้พื้นที่โดยรวมประมาณ 1.05 TB เลยทีเดียว ซึ่งเมื่อเราสร้าง Office 365 Group เองจะใช้พื้นที่ในส่วนนี้ในการเก็บไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน ไม่ได้ใช้ใน OneDrive for Business ซึ่ง Admin จำเป็นต้องจัดสรรโควต้าให้เหมาะสม โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ไปที่ SharePoint Admin Center เลือก Settings ไปที่ Site Collection Storage Management ให้เลือกเป็น Manual

image

2. ขั้นตอนต่อไปเรามาตรวจสอบว่ากลุ่มของเราได้พื้นที่ที่จัดสรรมาเท่าไหร่ โดยใช้คำสั่ง Get-SPOSite แล้วตามด้วย URL โดยการ copy ดังภาพ

image

ตัวอย่างเช่น

Get-SPOSite –Identity https://cloudready0210.sharepoint.com/sites/projectx -detailed |fl

image

ซึ่งจะเห็นว่าโควต้าของ Office 365 Group ถูกตั้งค่าเป็น 1 GB

 

3. ต่อไปผมจะมาปรับขนาดของโควต้าเป็น 2 GB หรือ 2048 MB ให้ใช้คำสั่ง Set-SPOSite

ตัวอย่างเช่น

Set-SPOSite –Identity https://tanentname.sharepoint.com/sites/groupname -StorageQuota 2048 -StorageQuotaWarningLevel 1500

เป็นดังรูป

image

ข้อสังเกต ค่าตั้งต้นจะเป็นหน่วย KB แต่เวลาเราเซ็ตใหม่คือต้องเป็นหน่วย MB โดยที่ 1024 MB = 1 GB

Comments

comments

Powered by Facebook Comments