สรุปงานและสไลด์จากงาน Azure Community – Channel Thailand #3

0
2,263 views

ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงาน Azure Community – Channel Thailand #3 ทุกท่าน, Microsoft ประเทศไทย, และ DELL EMC ในการสนับสนุนการจัดงาน อีกทั้งยังเป็น Speaker ให้ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Azure Stack ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้ง หากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสนับสนุนทางทีมเรายินดีค่ะ

สรุปสไลด์จากทั้ง 5 หัวข้อค่ะ

Session 1: Microsoft Azure Stack Overview by K.Thanyapon (MVP), K.Wannuwat (MVP), K.Kumton (MVP)

mvpskill-Microsoft Azure Stack Overview

Session 2: Microsoft Azure Stack Architecture-Deep Drive by Team Kaopanwa (K.Rungson, K.Naran, K.Waris, K.Wisanu)

mvpskill-Microsoft Azure Stack Architecture-Deep Drive 

Session 3: Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack by Team DELL EMC (K.Phinit, K.Sirisak)

mvpskill-Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack

Session 4: Migrating workload to Microsoft Azure stack by K.Anuphan, K.Wasawatt, K.Lalita, K.Tippunnee

mvpskill-Migrating workload to Azure stack

Session 5: Microsoft Azure Pricing Model by K.Phojanart (Microsoft Thailand)

mvpskill-Microsoft Azure Pricing Model

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments