สรุปงานและสไลด์จากงาน Azure Community – Channel Thailand #3

Written by Duangkaew Rujirawanich. Posted in Azure, Featured Posts, MVPSkill Events

Tagged: ,

Published on November 26, 2017 with No Comments

ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงาน Azure Community – Channel Thailand #3 ทุกท่าน, Microsoft ประเทศไทย, และ DELL EMC ในการสนับสนุนการจัดงาน อีกทั้งยังเป็น Speaker ให้ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Azure Stack ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้ง หากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสนับสนุนทางทีมเรายินดีค่ะ

สรุปสไลด์จากทั้ง 5 หัวข้อค่ะ

Session 1: Microsoft Azure Stack Overview by K.Thanyapon (MVP), K.Wannuwat (MVP), K.Kumton (MVP)

mvpskill-Microsoft Azure Stack Overview

Session 2: Microsoft Azure Stack Architecture-Deep Drive by Team Kaopanwa (K.Rungson, K.Naran, K.Waris, K.Wisanu)

mvpskill-Microsoft Azure Stack Architecture-Deep Drive 

Session 3: Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack by Team DELL EMC (K.Phinit, K.Sirisak)

mvpskill-Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack

Session 4: Migrating workload to Microsoft Azure stack by K.Anuphan, K.Wasawatt, K.Lalita, K.Tippunnee

mvpskill-Migrating workload to Azure stack

Session 5: Microsoft Azure Pricing Model by K.Phojanart (Microsoft Thailand)

mvpskill-Microsoft Azure Pricing Model

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

About Duangkaew Rujirawanich

ดวงแก้ว รุจิรวนิช หรือแก้ว ทำงานประจำด้าน IT Infrastructure โดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Microsoft Virtualization Technologies ชอบเขียนบทความ เลยใช้เวลาว่างเขียนบทความแบ่งปันให้พี่น้อง IT Pro

Browse Archived Articles by

No Comments

Comments for สรุปงานและสไลด์จากงาน Azure Community – Channel Thailand #3 are now closed.

%d bloggers like this: