Articles Tagged “การนำไปใช้งาน”

  • SharePoint Diary, Day 3 – Site Mailbox

    เมื่อเราพูดถึง Team Site ก็ตรงตามชื่อครับ มันคือ Site สำหรับ ทีม ในการทำงานร่วมกัน ถ้าเราลองสังเกตุดูดีๆ เราจะเหนว่า เวลาเราทำงานร่วมกันเราจะใช้ Email ใช่มั๊ยครับ อะไรก็เก็บอยู่ที่อีเมล์ 100 MB ก็แล้ว 1 GB ก็แล้ว 2 GB ก็แล้ว  แนบไฟล์ส่งไปส่งมาตลอดเวลา และสุดท้าย ไฟล์ที่มีเป็นคนละเวอร์ชั่น หาเมล์เก่าๆ ไม่เจอ นั่นไง   ถ้าเราไม่ส่งหาทีละคน เราก็มี นี่ครับ Distribution…

%d bloggers like this: