Windows 8.1 Campus tour

0
3,253 views

งานฟรีสัมมนาเพื่อสถาบันการศึกษาประจำปี 2014 โดยทีมงาน mvpskill.com ครับ

งานนี้ทาง mvpskill.com ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ให้กับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ซึ่งเป็นโครงการสัมมนาวิชาการ

ในหัวข้อ “เทคนิค WINDOWS 8.1 ใช้อย่างไรให้ PROFESSIONAL”

 “เทคนิค WINDOWS 8.1 ใช้อย่างไรให้ PROFESSIONAL”

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
13.30 – 13.45 น. พิธีเปิดการสัมมนา
13.45 – 14.45 น. บรรยายในหัวข้อ “เทคนิค WINDOWS 8.1 ใช้อย่างไรให้ PROFESSIONAL”
ช่วงที่ 1 โดยวิทยากรจาก MVPSKILL.COM
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานน้ำ และอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อ “เทคนิค WINDOWS 8.1 ใช้อย่างไรให้ PROFESSIONAL”
ช่วงที่ 2 โดยวิทยากรจาก MVPSKILL.COM
16.00 – 16.20 น. ตอบข้อซักถาม
16.20 – 16.30 น. พิธีปิดการสัมมนา

 

หลังจากจบงานนี้จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับ

 

สุทธิพันธ์

ธัญพล

พงศ์วุฒิ

ชัยชนะ

นรภัทร

Comments

comments

Powered by Facebook Comments