Home Blog Page 3
ตามที่ทีมงาน Mvpskill ได้มีแผนที่จะจัด Workshop Windows Forensic for Beginner Admin ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 และได้ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครเข้าร่วม Workshop ทำการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล และมูลนิธิทางการแพทย์ต่างๆ นั้น บัดนี้ได้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว ทีมงาน Mvpskill ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ดังนี้ ทีมงาน Mvpskill ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่สละทรัพย์อันมีค่ามาร่วมกิจกรรมกับ Mvpskill และร่วมบริจาคเงินกับโรงพยาบาลและมูลนิธิทางการแพทย์ต่างๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ลำดับที่ ชื่อเฟสบุ๊ก หน่วยงานที่รับบริจาค จำนวนเงิน (บาท) 1 Nuttawat Apiaekpathom มูลนิธิ รพ. เด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1,000 2 Jakkapol Chandrawat โรงพยาบาลเด็ก | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 500 3 Nuschuphon Keawmanee โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ 500 4 PNaphat NT รพ. ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 200 5 Aphisit Sirisit โรงพยาบาลสงฆ์ 300 6 Blackpiggy K-Kongatepradit ศิริราชมูลนิธิ 300 7 Jaturong Yaites ศิริราชมูลนิธิ 100 8 Patchara Tor มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 300 9 W** ไม่ประสงค์ออกนาม 10 Bank Bank Santivasuta โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 200 11 Thanakom Siriwatanapakorn ศิริราชมูลนิธิ (ทุนธงวันมหิดล) 1,000 12 Dong Tia สภากาชาดไทย 200 13 Win Win สภากาชาดไทย 300 รวม 4,900 และในโอกาสนี้ทาง บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสถานที่...
ปัญหาหนึ่งของ Team Owners เวลาสร้าง Channel มาแล้ว จะทำให้สมาชิกทุกคนเห็นเป็น Favourite ที่หน้า Teams ของแต่ละคนได้อย่างไร ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ได้แล้ว วิธีการแก้ปัญหา มีสองวิํธี วิธีแรก เมื่อเราทำการสร้าง Channel ใหม่ จะมีให้เลือก Automatcally favourite this channel for whole team วิธีที่สอง เราสามารถไปที่ Settings ของ Channel โดยเลือก Channel ต้องการให้ปรากฏไปที่ทุกคน
ใน Office 365 เราสามารถเปิด Mailbox Audit logging เพื่อดูว่าใครเข้าถึงเมลืบ๊อกซ์บ้าง เช่น เจ้าของเมลืบ๊อกซ์ หรือ Admin เป็นต้น แต่โดยปกติ mailbox audit มันจะไม่ได้เปิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ทำไม Mailbox Audit ถึงสำคัญ เพราะว่าข้อมูลในเมล์บ๊อกซ์นั้นมีความสำคัญ เพราะเราจะรู้ว่าใครที่ไม่ใช่เจ้าของเข้ามาถึงบ้าง โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องมีการกำหนดสิทธิ์ให้ใครบ้างคนใช้สิทธิ์แบบ Full Access   ข้อมูล Audit log ที่เก็บมาเช่น Client IP, Host name และกระบวนการที่ user นั้นทำกิจกรรมในเมล์บ๊อกซ์นั้นๆ โดยปกติ Exchange Admin จะไม่ทราบว่าต้องเปิด เพราะคิดว่ามันเปิดตั้งแต่ต้น พอมาตรวจสอบภายหลังจะไม่เห็นข้อมูลนี้   สำหรับการเปิดให้ใช้งาน เราสามารถใช้คำสั่ง PowerShell ดังนี้ 1. Connect Exchange Online PowerShell ก่อน 2. ทำการเปิด  Mailbox Audit   Set-OrganisationConfig -AuditDisabled $false   3. หากต้องการปิด Mailbox Audit   Set-OrganizationConfig -AuditDisabled $True
เปิดรับสมัครอบรม Windows Forensic for Beginner Admin Trainer: คุณสมิทธ์ ณ นคร | Smith Nanakhon เรียนรู้และทำ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการ Windows และสามารถใช้เครื่องมือเบื้องต้นในการทำ Digital Forensic สิ่งที่ต้องเตรียมมาเอง Notebook สำหรับทำ LAB + USB Drive จำนวนที่เปิดรับสมัคร 10 ที่นั่ง กำหนดการ เสาร์ 7 กรกฎาคม 2561 (9.30 – 16.00น.) รับจำนวนจำกัด 10 ที่นั่ง สถานที่ อาคารสินสาทรทาวเวอร์ (BTS กรุงธนบุรี) หัวข้อ Technical Workshop  1 วัน (5.30 Hrs.) 9.30 – 12.00 (2.30 Hrs.) Fundamental of Windows Forensics Why Forensics What the windows memory contains and...
ผมเคยเจอเคสลูกค้าบอกว่าใช้งาน Teams เฉพาะโครงการนี้ แต่ตอนนี้ไม่ใช้ แต่ไม่อยากลบทิ้งแต่ อยากให้เก็บแบบ Archive เหมือนอีเมล์ได้ไหม ตอนนี้คำตอบสามารถทำได้แล้ว สิ่งแรกที่ควรทราบ เราจะต้องเป็น Team owners ของทีมนั้นๆก่อน วิธีการ Archive มีดังนี้   ระบบก็จะ Archive ทีมนี้ไว้ ตอนที่มี pop up ถามว่า Make the SharePoint site read-only for team members ให้คลิกด้วย เพื่อให้สมาชิกในทีมไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาใน SharePoint ได้ แต่ Team Owners ยังแก้ไขได้ อีกอย่างสมาชิกในทีม จะไม่สามารถอัพเดตข้อมูลนี้ได้ด้วย   หากต้องการ Restore คุณก็กลับไปที่เดิม แล้วเลือก Restore
จากบล็อคก่อนหน้านี้ เราเคยพูดถึงเครื่องมือ SharePoint Migration Tools ไป ตอนนี้ได้ปรับปรุงออกมาเป็น v2 แล้ว เกริ่นนิดนึงว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือ Free หน้าที่หลักๆ คือ Migrate , SharePoint แบบ On-Premise หรือ File Share ไปยัง SharePoint Online หรือ OneDrive for Business บน Office 365 สำหรับที่ปรับปรุงใหม่มีดังต่อไปนี้ โดยเพิ่มการสนับสนุน List ของ SharePoint Server 2013 GenericList DocumentLibrary Survey Links Announcements Contacts Events Tasks DiscussionBoard PictureLibrary XMLForm ...
สำหรับองค์กรใดที่เริ่มใช้งาน Office 365 มาสักพัก และเริ่มการสร้าง Communication ภายในองค์กร Yammer เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และการใช้งานข้อมูลอยู่ภายในบริษัท ผมได้รวบรวมลิงค์เดียวในการใช้งาน Yammer รวมถึง Resource ที่จำเป็นเอกสารต่างๆ โดยจะแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1. Plan your strategy 2. Prepare for launch 3. Communicate the launch 4. Training members 5. Ongoing engagement 6. Measure success   สามารถเข้าไปที่ Yammer Adoption Resources    
ช่วงระหว่างการ Transition เมล์ สิ่งหนึ่งที่ถามเสมอคือ ผมสามารถปรับ URL ของ OWA ได้หรือไม่ โดยปกติเวลาเราใช้ OWA เราจะใช้ outlook.office.com หรือ portal.office.com แล้วแต่บางบริษัท แต่มีลูกค้าถามว่า user ผมจำไม่ได้ (คือ มันต้องจำด้วยเหรอ) เขาต้องการเป็น mail.domain.com   ??   ถามว่าทำได้ไหม ก็ทำได้นะ โดยที่เราไปตั้งค่า CNAME ให้ชี้ไปยัง outlook.office.com ก็สามารถใช้งานได้แล้ว   เช่น ชี้จาก mail.domain.com ไปยัง outlook.office.com   แต่วิธีนี้จะใช้ไม่ได้กับกับ deploy แบบ hybrid ครับ   ส่วนสร้าง record อย่างไร ไปดูที่บทความนี้ครับ Create DNS records at MyDomain for Office 365
ปกติ User ที่ใช้ Microsoft Outlook จะทำการ Recall Mail ได้ แต่ถ้าเป็น OWA จะใช้งานไม่ได้ ซึ่งตอนนี้เราสามารถใช้งานบน OWA ได้ เหมาะกับคนที่ใช้งาน OWA โดยเฉพาะ ทำไมต้อง Delay ในการส่ง? เหตุผลง่ายๆ ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่ user จะยกเลิกการส่งเมล์ไปยังผู้รับได้ โดยสูงสุด 30 วินาที   วิธีการตั้งค่า คือ ไปที่ Setting ของ User นั้นๆ ผมยังไม่เห็น PowerShell ที่สามารถสั่งให้ใช้ฟีเจอร์นี้ทุกคน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เมื่อเราทำการสร้างเมล์ และกดส่ง จะปรากฏ progress bar ว่าเมล์กำลังส่งนะ ถ้าไม่ต้องการต้องรีบ cancel ทันทีภายใน 30 วินาที
สำหรับงาน Office 365 IT Pro : Smarter IT Pro ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานกับ MVPSkill ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกใหม่กัน ทางเราขออนุญาตสรุป Presentation ของ Speaker ในนี้ทั้งหมดตามนี้ครับ VDO ภายในงาน MVPSkill ตอน 2 | Office 365 : Smarter for IT Pro [youtube https://www.youtube.com/watch?v=AkS0IYc7-Ys] รายละเอียดแต่ละเอกสาร Office 365 Update in Quarter 1/2018 Hidden Apps, You should know in Office 365 Exchange Online | Sharing Practice IT Pro vs SharePoint Online : Newbies รวมรูปภาพในงานครับ คลิกที่นี่เลย รบกวนแชร์และ Tag ให้ด้วยนะครับ พบกันงานหน้าเร็วๆนี้ครับ

Top Articles

แจกไฟล์ MS Word สำหรับทำซองผ้าป่า และใบฏีกา

บทความนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับ IT Pro  - -" แม่ใช้ทำซองผ้าป่าครับ งงจริง ๆ ผมเอาไฟล์ MS Word ที่เป็นซองผ้าป่า และใบฏีกา Share ไว้เผื่อใครจะเอาไปใช้กันต่อครับ จริง ๆ ก็ Download จาก Google มา Edit ต่อนะแหล่ะครับ...