Home Blog Page 51
สวัสดีครับ วันนี้ได้ request ในการ list local User ให้มี Output สามารถบอก Password Last Set และ Password Expired ได้ คำสั่งที่ใช้จึงใช้คำสั่งง่าย ๆ คือ Net User “Username”   เรื่องนี้ดูเหมือนจะง่าย แต่ปัญหาคือเราต้องการ List User ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ จึงจำเป็นต้องใช้คำสั่งวน Loop ในการอ่านค่าไปใส่ไฟล์ คำสั่งวน Loop ที่ผมใช้คือ for /f "tokens=* delims= " %%a in (user01.txt) do (net user %%a) ซึ่งไฟล์ User01.txt นั้นจะต้องบรรจุรายชื่อ User ไว้เป็นแถว ๆ แบบนี้ ครับ อ่าว ? แล้วทำอย่างไรถึงจะได้ไฟล์ user01.txt ให้เรียงรายชือ User เป็นแถวสวยงามแบบนี้ ? ปัญหาคือถ้าใช้คำสั่ง Net user จะได้รายชือเรียงเป็น...
รวมวิธีการ Shutdown Windows 8 และ Windows Server 2012 ปุ่ม Shutdown ของ Windows 8 และ Windows Server 2012 หายไปไหน? แล้วจะมีวิธีไหน Shutdown Windows 8 และ Windows Server 2012 ผมรวบรวมที่อยู่และวิธีการ Shutdown Windows 8 และ Windows Server 2012 มาดังนี้ครับ 1. Shutdown โดยใช้ Windows Charms bar 2. Shutdown โดยใช้ Command Line 3. Shutdown โดยใช้ PowerShell Command เริ่มต้นวิธีแรกเลยนะครับ Shutdown โดยใช้ Windows Charms bar 1. เรียก Windows Charms Bar ขึ้นมาโดย · เอา Mouse ไปชี้ที่ขอบจอมุมบนขวา หรือ · ใช้ปุ่มลัด...
  ลองมาดู Review ภาพรวมเบื้องต้นดูครับว่าติดตั้ง Windows Server 2012 มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่างจาก Windows Server 2008 บ้าง ภาพสังเกตที่ 1: รูป Startup ตัวเลือกแรก ภาพสังเกตที่ 2: มีตัวเลือก Install Now กับ Repair your computer ภาพสังเกตที่ 3: ถ้ากด Repair จะมี Option ให้เลือกระหว่าง Troubleshoot / Turn Off Your PC ถ้ากด Troubleshoot จะมีหน้าจอให้เลือก แสดงแว่ ! เราจะ Repair ได้ก็ต่อเมื่อมี System Image ไว้เท่านั้นครับ ห่ะ ๆ ภาพสังเกตที่ 4: Version ที่มีให้เลือกครับ 1. Windows Server 2012 Standard (Server Core) 2. Windows Server 2012 Standard...
Server Core ของ Windows 2008R2 มีเครื่องมือในการช่วยปรับแต่งระบบที่ง่ายขึ้นครับ โดยทำมาเป็น menu รวมคำสั่งที่จำเป็นต้องใช้งานพื้นฐาน เรียกว่า sconfig.cmd อ้างอิงจาก http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee441254(WS.10).aspx ดังนั้นหากเราต้องการใช้งาน Server Core โดยที่ไม่มีความชำนาญใน Command ของ Server Core มากนักผมแนะนำให้ใช้งาน Server Core (โดยเฉพาะการใช้งานในรูปแบบ Active Directory) ตาม Step นี้ครับ 1. หลังจากติดตั้ง Server Core เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับแต่งค่าพื้นฐานด้วย Sconfig.cmd 2. ใช้เครื่องมือ Remote Server Administration Tools ในการปรับแต่งขั้น Advance โดย Remote ไปปรับแต่งจากเครื่อง Client ของเราเอง   Step ในการใช้งาน Server Core + RSAT Step 1 ที่ เครื่อง Client ให้ติดตั้ง Windows6.1-KB958830-x64-RefreshPkg จากนั้นที่เครื่อง Server Core ให้ Logon...
ติดตั้ง และใช้งาน RSAT Remote Server Administration Tools for Windows 7 เป็นเครื่องมือช่วยติดต่อกับ Server โดยผ่านทาง Client หมายถึงผู้ดูแลระบบ ทำการลงโปรแกรม RSAT นี้ไว้ที่เครื่อง Notebook , PC ส่วนตัว แล้วเปิดโปรแกรม RSAT เข้าไป Config เครื่อง Server ทำให้ลดภาระในการ Remote Desktop เข้าไปใช้บริหารจัดการเครื่อง Server คนที่เป็น Admin ดูแล Active Directory สามารถติดตั้งและใช้งานเครื่องมือนี้ได้ทันใจกว่า Remote ไปหน้าเครื่องครับ รวมถึงคนที่ต้องการตั้งเครื่องให้เป็น Server Core โดยติดตั้ง Server Core ทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยมันไว้จอมึด ๆ แบบนั้นแหล่ะครับ เราจะปรับแต่งอะไรก็ใช้ RSAT ทำการ Connect เข้าไป Config เอาครับ เครื่องมือ RSAT สามารถ Download Remote Server Administration Tools...
การ Delegate Reset Password / Unlock User Account ในสถานการณ์ที่ต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Active Directory ให้กับองค์กร มักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับ User บ่อย ๆ เช่น -          User ถูก locked ไม่ให้เข้า Login เนื่องจากพิมพ์รหัสผ่านผิด -          User ต้องการ Reset Password สถานการณ์ที่เจอบ่อยๆ เช่นนี้ หากผู้ดูแลระบบมัวเสียเวลามาเฝ้าระวัง หรือเป็นผู้จัดการเอง ก็จะทำให้เป็นภาระในการดูแลระบบ เราจึงสามารถ Delegate ให้กับทีมงานที่อยู่ทำงาน 24x7 ทำหน้าที่นี้แทน หรือ Delegate ให้ทีมงานฝ่าย HR เป็นผู้ดูดำเนินการแทน     ตัวอย่างการ delegate ให้ User = itsupport01...
เอกสารแจกฟรีครับ อยู่ระหว่างทดสอบการแปลงเอกสาร และปรับแต่งข้อมูลภายในนะครับ ลองโหลดอ่านได้ตามสบาย    
สวัสดีครับ ผม list รายการเบื้องต้นที่เขียนและแปลส่งให้ support.microsoft.com กำลังรวมรวมเรื่อย ๆ ครับเผื่อว่าต้องใช้งาน KB ที่เป็นภาษาไทย หากอ่านดูแล้วมีข้อผิดพลาดหรือยังอธิบายไม่ดีพอ สามารถแจ้งผู้เขียนให้ปรับปรุงได้ครับ เริ่มเลยครับ สร้างแผ่น Bootable USB flash drive เพื่อติดตั้ง Windows7 http://support.microsoft.com/kb/2722597/th   Step by Step: วิธีการติดตั้งและใช้งาน Windows XP Mode ใน Windows 7 http://support.microsoft.com/kb/977274/th   การติดตั้งและใช้งาน PowerShell ISE http://support.microsoft.com/kb/2771026/th   Step by Step: วิธีการปรับแต่งให้ Windows 7 ทำการ Login อัตโนมัติ http://support.microsoft.com/kb/977271/th   วิธีเปลี่ยนค่า Screen Resolutions บน Server Core http://support.microsoft.com/kb/2681926/th   การใช้งาน GlobalNames Zone บน Windows Server 2008 http://support.microsoft.com/kb/2620004/th   Step by Step: วิธีการเพิ่ม Search Internet Link ให้เข้าไปอยู่ใน Start Menu http://support.microsoft.com/kb/980443/th   การใช้งาน...
ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับ Domain = demo.local คำสั่ง PowerShell เพื่อเปลี่ยน List User Account Get-Help Get-ADUser -Parameter Properties(พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง –Parameter ของ Get-ADUser)   Get-ADUser -Filter 'office –eq ”BKK"' –Properties Office,StreetAddress,City,State,Country,PostalCode | Format-Table SamAccountName,Office,StreetAddress,City,State,Country,PostalCode (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อให้ PowerShell ทำการ List รายชื่อของพนักงานที่อยู่ Office BKK โดยเรียงข้อมูลที่ต้องการ) 1. คำสั่งเกี่ยวกับ Groups Get-Help Get-ADGroup –Full (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง) Get-ADGroup -Filter * Get-ADGroup -Identity Sales (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อดู Group G-Finance) Get-Help Get-ADGroupMember –Full(พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง) Get-Help Disable-ADAccount –Full(พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง) Get-ADGroup -Identity G-Finance | Get-ADGroupMember | Disable-ADAccount –WhatIf การ Disable User ใน Group /...
ใน LAB นี้เป็นการเรียนรู้ขั้น Advance ซึ่งเป็นการทดสอบเฉย ๆ นะครับ ทำ LAB นี้จบก็สามารถลบ Virtual Machine นี้ทิ้งไปได้เลย โดยไม่ต้องเกี่ยวกับ LAB ที่ผ่านมา Windows Server Core เป็นระบบปฏิบัติการรูปแบบใหม่ที่มีมากับ Windows Server 2008 คุณสามารถเลือกติดตั้งระบบปฏิบัติการในรูปแบบ Server Core เพื่อใช้ในองค์กรที่เน้นความปลอดภัยสูงมาก เนื่องจาก Windows Server Core ไม่ติดตั้งระบบ Component, Binary, Services ต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นใช้งาน คุณต้องเลือกติดตั้งเองแบบ Manual ทั้งหมด ทำให้ Windows Server Core มี Attack Surface ที่น้อยมาก อีกทั้งไม่มี Graphic Mode ที่เป็นภาระการประมวลผล ทำให้การภาระของเครื่องน้อยลง โดยเฉพาะการต้องอัพเดท Patch ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจริง Windows Server 2008 R2...

Top Articles

แจกไฟล์ MS Word สำหรับทำซองผ้าป่า และใบฏีกา

บทความนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับ IT Pro  - -" แม่ใช้ทำซองผ้าป่าครับ งงจริง ๆ ผมเอาไฟล์ MS Word ที่เป็นซองผ้าป่า และใบฏีกา Share ไว้เผื่อใครจะเอาไปใช้กันต่อครับ จริง ๆ ก็ Download จาก Google มา Edit ต่อนะแหล่ะครับ...